Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

ředitel školy, výchovný poradce, výuka matematiky a tělesné výchovy

Mgr. Radka Dvořáková

třídní učitelka 1. a 2. ročníku (I. třída), metodik prevence

Mgr. Andrea Mačalíková

třídní učitelka 3. a 5. ročníku (II. třída)

Bc. Ivana Nosálová

třídní učitelka 4. ročníku (III. třída), vychovatelka ŠD

Miroslava Dvořáková

vychovatelka ŠD

Miri Gloser, Dis.

asistent pedagoga

Lenka Valentová

asistent pedagoga

Nepedagogičtí pracovníci

Hana Dostálová

školnice, uklízečka, kuchařka (výdej jídel)