Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

ředitel školy, výchovný poradce, výuka matematiky a tělesné výchovy

Mgr. Radka Dvořáková

třídní učitelka 1. a 2. ročníku (I. třída), metodik prevence

Mgr. Andrea Bárnetová – roz. Mačalíková

třídní učitelka 3. a 4. ročníku (II. třída)

Bc. Ivana Nosálová

třídní učitelka 5. ročníku (III. třída)

Miroslava Dvořáková

vychovatelka ŠD, výuka hudební výchovy

Miri Gloser, Dis.

asistentka pedagoga 1. a 2. ročník

Lenka Valentová

asistentka pedagoga 5. ročník, vychovatelka ŠD

Alena Planíková

asistentka pedagoga 1. a 2. ročník

Nepedagogičtí pracovníci

Hana Dostálová

školnice, uklízečka, kuchařka (výdej jídel)