Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

ředitel školy, výchovný poradce, výuka matematiky a tělesné výchovy

Mgr. Radka Dvořáková

třídní učitelka 1. a 2. ročníku (I. třída), metodik prevence

Mgr. Andrea Bárnetová – roz. Mačalíková

t. č. mateřská dovolená (od července 2022), posléze rodičovská dovolená (od ledna 2023)

Bc. Ivana Nosálová

třídní učitelka 3. ročníku (III. třída)

Miroslava Dvořáková

třídní učitelka 4. a 5. ročníku (II. třída) – jako zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené p. uč- Andrey Bárnetové – roz. Mačalíkové, vychovatelka ŠD

Miri Gloser, Dis.

netřídní učitelka – výuka Čtení 2. roč., Výtvarná výchova 1. a 2. roč. a Pracovní činnosti 3. roč. (úvazek 4 hodiny/týden)

školní asistent (úvazek 0,3 v rámci projektu Šablony I. OP JAK)

Lenka Valentová

vychovatelka ŠD (odpolední zájmová činnost) – po dobu mateřské a rodičovské dovolené p. uč. Andrey Bárnetové – roz. Mačalíkové

Alena Planíková

asistentka pedagoga ve 3. ročníku (III. třídě)

Nepedagogičtí pracovníci

Hana Dostálová

školnice, uklízečka, kuchařka (výdej jídel)