Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

ředitel školy, výchovný poradce, výuka matematiky a tělesné výchovy

Mgr. Radka Dvořáková

třídní učitelka 1. a 2. ročníku (I. třída), metodik prevence

Mgr. Andrea Mačalíková

třídní učitelka 4. a 5. ročníku (II. třída)

Mgr. Oldřiška Hubálková

třídní učitelka 3. ročníku (III. třída)

Miroslava Dvořáková

vychovatelka ŠD

Bc. Ivana Nosálová

asistent pedagoga

Nepedagogičtí pracovníci

Hana Dostálová

školnice, uklízečka, kuchařka (výdej jídel)