Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

ředitel školy, výchovný poradce, výuka matematiky a tělesné výchovy

Mgr. Radka Dvořáková

třídní učitelka 1. a 2. ročníku (I. třída), metodik prevence

Mgr. Andrea Bárnetová – roz. Mačalíková

t. č. mateřská dovolená (od července 2022), posléze rodičovská dovolená (od ledna 2023)

Bc. Ivana Nosálová

třídní učitelka 3. a 5. ročníku (III. třída)

Miroslava Dvořáková

třídní učitelka 4. ročníku (II. třída) – jako zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené p. uč- Andrey Bárnetové – roz. Mačalíkové, vychovatelka ŠD

Miri Gloser, Dis.

školní asistent (úvazek 0,4 v rámci projektu Šablony III.)

Lenka Valentová

vychovatelka ŠD (odpolední zájmová činnost) – po dobu mateřské a rodičovské dovolené p. uč. Andrey Bárnetové – roz. Mačalíkové

Alena Planíková

asistentka pedagoga ve 2. ročníku (I. třídě)

Nepedagogičtí pracovníci

Hana Dostálová

školnice, uklízečka, kuchařka (výdej jídel)