Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

ředitel školy, výchovný poradce, výuka matematiky a tělesné výchovy

Mgr. Oldřiška Hubálková

třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku

Radka Dvořáková

třídní učitelka 1. a 2. ročníku, metodik prevence

Miroslava Dvořáková

vychovatelka ŠD

Bc. Ivana Nosálová

asistent pedagoga

Bc. Ladislava Langerová

asistent pedagoga

 

Nepedagogičtí pracovníci

Hana Dostálová

školnice, uklízečka, kuchařka (výdej jídel)