Školská rada

Od 9.11.2017 pracuje školská rada ve složení:

Jitka Pražáková – jmenována zřizovatelem

Mgr. Oldřiška Hubálková- zvolena za pedagogické pracovníky

Zuzana Kočajdová – zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků

 

Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Zuzana Kočajdová.