Školská rada

Od 9.11.2017 pracuje školská rada ve složení:

Jitka Pražáková – jmenována zřizovatelem

Mgr. Oldřiška Hubálková- zvolena za pedagogické pracovníky

Zuzana Kočajdová – zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků

 

Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Zuzana Kočajdová.

Poznámka: vzhledem k uzavření škol ve školním roce 2020/2021 se volby do školské rady přesunují na podzimní měsíce školního roku 2021/2022.