Školní družina

Školní družina

při základní škole Bohousová, Bohousová 73, 561 86 Záchlumí

Počet oddělení:  1

Kapacita ŠD:  30 žáků

Vychovatelky:  Miroslava Dvořáková (úterý – pátek), Lenka Valentová (pondělí)

Přijímaní dětí:  do školní družiny jsou děti zařazeny na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky (zápisový lístek) při splnění kritérií stanovených ředitelem školy

Provozní doba školní družiny:  dopolední od 6,15 do 7,50 hod,  odpolední od 11,45 do 16,15 hod.

Příchod do školní družiny je zabezpečeným hlavním vchodem budovy školy (je opatřen bezpečnostním kamerovým systémem).

Úplata za školní družinu pro školní rok 2021/2022 činí: pouze ranní docházka 30 Kč/měsíc; celodenní docházka 60 Kč/měsíc (úplata je vybírána vždy na období 2 měsíců).

Kontakt ŠD: tel.: 465 629 174, paní vychovatelka Miroslava Dvořáková, paní vychovatelka Lenka Valentová.

 

Kritéria přijetí žáků do ZŠ 2021 – 2022

Vnitřní řád ŠD od 1.9.2021