Školní družina

Školní družina

při základní škole Bohousová, Bohousová 73, 561 86 Záchlumí

Počet oddělení:  1

Kapacita ŠD:  30 žáků

Vychovatelka:  p. Miroslava Dvořáková (ranní: út – pá, odpolední: st – pá), Bc. Ivana Nosálová (ranní: po, odpolední: po – út)

Přijímaní dětí:  do školní družiny jsou děti zařazeni na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky (zápisový lístek) při splnění kritérií stanovených ředitelem školy.

Provozní doba školní družiny:  dopolední od 6,15 do 7,50 hod,  odpolední od 11,45 do 16,15 hod.

Příchod do školní družiny je zabezpečeným hlavním vchodem budovy školy (opatřen bezpečnostním kamerovým systémem).

Úplata za školní družinu pro školní rok 2019/2020 činí 120,- Kč za 2 měsíce.

Kontakt ŠD: tel.: 465 629 174, paní vychovatelka Miroslava Dvořáková.

Vnitřní řád ŠD od 1.9.2019

Kritéria přijetí žáků do ŠD od 1.9.2019