Seznam žáků s OMJ přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Září 7, 2022 1:24 pm publikoval

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí

Bohousová 73, 561 86 Záchlumí

Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz

 

Č. j.:    ZS/44 – 45/2022/RE

 

Datum: 31. 8. 2022

 

Rozhodnutí o přijetí žáků s OMJ k základnímu vzdělávání od školního roku

2022/2023

 

Škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí rozhodla dne 21. 4. 2022 prostřednictvím ředitele školy v souladu s ustanovením § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole Bohousová, okres Ústí nad Orlicí od školního roku 2022/2023 u dětí s OMJ s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo přidělené uchazeči u zápisu Výsledek přijímacího řízení
7/2022 přijat – (a)
Dítě s OMJ

 

 

vyhovuje žádosti o přijetí do druhého ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole Bohousová, okres Ústí nad Orlicí od školního roku 2022/2023 u dětí s OMJ s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo přidělené uchazeči u zápisu Výsledek přijímacího řízení
8/2022 přijat – (a)
Dítě s OMJ

 

 

 

Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

ředitel školy

Zařazeno v kategorii:

Tento přispěvek napsal skola