Časový rozvrh

Časový rozvrh

1. hod. 8,00 – 8,45 hod

2. hod. 9,05 – 9,50 hod

3. hod. 10,05 – 10,50 hod

4. hod. 11,00 – 11,45 hod

5. hod. 11,50 – 12,35 hod

 

odpolední vyučování

6. hod. 12,45 – 13,30 hod

7. hod. 13,35 – 14,20 hod

 

Provoz ve školní družině

dopolední provoz 6,15 – 8,00 hod

odpolední provoz 11,45 – 16,15 hod