Pro rodiče

Čtyřdenní pobyt žáků školy ve Vysokých Tatrách – náhradní termín II. – Veĺký Slavkov

 Vážení rodiče,

 Vzhledem k současnému zvýšenému šíření nákazy COVID-19 jsem se po konzultacích s ředitelkou Krajské hygienické stanice rozhodnul v rámci zajištění bezpečnosti Vašich dětí opět posunout termín pobytu ve Vysokých Tatrách (první termín 19. – 22. května 2020), který byl stanovený od 29. září do 2. října 2020. Po jednáních se slovenskou stranou jsme se dohodli o přesunutí termínu na jaro 2021 ve dnech 13. – 16. dubna 2021 a ponechání zaplacení ubytování z jara 2020. Na pobyt pojednou i vycházející žáci z 5. ročníku, kteří nastoupí od září na nové školy – budou ve svých školách mnou osobně řádně omluveni. Program zůstává stejný jako pro jaro 2020. Během března 2021 domluvíme ještě společnou schůzku, kde Vám budou sděleny potřebné informace, Termín dám vědět začátkem března 2021.

Plavecký výcvik pro školní rok 2020/2021

Také v letošním školním roce budou jezdit žáci 1. – 5. ročníku každé pondělí na plavecký výcvik na bazén v Ústí nad Orlicí, který pořádá plavecká škola Chobotnice (1. a 2. ročník – přípravný výcvik, 3. a 4. ročník – základní výcvik a 5. ročník – zdokonalovací výcvik). První lekce zahajuje 21. prosince (pondělí) a výcvik končí koncem března. Doprava do Ústí nad Orlicí je zajištěna společností Lukabus Lukavice pro ZŠ Bohousová samostatně. Díky vyhotovení a schválení státního projektu „Podpora výuky plavání pro školy“ mají žáci dopravu na plavecký výcvik financovanou z tohoto projektu, tedy ZDARMA. Žáci 3. a 4. ročníku neplatí plaveckou školu v hodnotě 1 200 Kč díky povinné plavecké výuce. Žáci 1., 2. a 5. ročníku si plaveckou školu hradí v částce 850 Kč během ledna 2021 (budou rozdány informace k plavecké výuce na 1. třídní schůzce). Škola Vám ochotně vystaví potvrzení o zaplacení plavecké výuky pro Vaše pojišťovny, které Vám část uhradí (asi 500 Kč).

Plán třídních schůzek pro rodiče ve školním roce 2020/2021

10. listopadu 2020 (úterý) – 1. čtvrtletí

19. ledna 2021 (úterý) – 1. pololetí

20. dubna 2021 (úterý) – 3. čtvrtletí

Čas konání třídních schůzek bude jednotně od 14 do 17 hodin. Rodiče budou informování o prospěchu a chování dítěte a také o připravovaných akcích školy.

Začátek školního roku 2020/2021

Školní rok začíná v úterý 1. září 2020. První den proběhne slavnostní přivítání nových prvňáčků paní učitelkou Radkou Dvořákovou. Přítomni budou také pan ředitel, pan starosta, paní učitelky, paní vychovatelka a asistentka pedagoga. Starší žáci si pro nové prvňáčky připravili kulturní pásmo. Rodiče se dozvědí informace týkající se školního režimu (počítejte s časem 8,00 – 9,00 hod.). Ostatní žáci z vyšších ročníků obdrží informace k následujícím školním dnům (8,00 – 8,45 hod). Poté budou děti odcházet domů. První den není v provozu školní družina ani školní stravování. Obědy se k nám dovážejí z MŠ Záchlumí – paní vedoucí Alena Valachová. Odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři jídelny nebo telefonicky do 14,00 hodin na tel. č. 739 007 100. Veškeré bližší informace týkající se stravování Vám poskytne paní vedoucí Alena Valachová. 

Do školy budou děti potřebovat (donést v průběhu prvního týdne):

  • školní aktovku

  • sáček s přezůvkami (uchycená pata)

  • ručník

  • oblečení na tělocvik (vhodný cvičební úbor, sportovní obuv do tělocvičny a na ven)

  • psací a kreslicí potřeby

  • potřeby na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti (vodové barvy, štětce, kalíšek na vodu, hadřík, tuhé lepidlo Kores, nůžky,…)

Žáci 1. ročníku obdrželi seznam pomůcek, které dostanou v rámci dárkového balíčku či které je třeba pořídit, již před prázdninami. Starší žáci obdrží podrobnější seznam se školními potřebami od svých třídních učitelů v průběhu prvního týdne. Učebnice, sešity a pracovní sešity dostanou děti ve škole. Z uhrazené částky na pomůcky budou podle potřeby dostávat také čtvrtky, barevné papíry, lepidlo Herkules a další pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Pro případné informace můžete psát na školní e-mailovou adresu zsbohousova@obeczachlumi.cz nebo telefonovat na tel. č. 465 629 174, nebo 736 442 058 (P. Skulbaševský). Na všechny žáčky i jejich rodiče se těšíme v úterý 1. září v naší škole. Obědy na 2. září (středa) mají všechny děti automaticky přihlášené.

Organizace zahájení školního roku 2020/2021

1. 9. (úterý)

Slavnostní zahájení v I. třídě ZŠ v 8.00 hod – tento den není v provozu školní družina, ani školní jídelna

2. 9. (středa)

Třídnické práce. Rozdávání učebnic, sešitů a udílení pokynů pro žáky třídními učiteli. Vyučování končí v 11,45 hod. pro žáky 1., a 2. ročníku a ve 12,35 hod pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Tento den bude zahájení provozu školní družiny od 6,15 hod a školní jídelny od 11,45 hod.

3. 9. (čtvrtek)

Výuka podle rozvrhu hodin. Žáci 1. a 2. ročníku končí v 11,45 hod a žáci 3., 4. a 5. ročníku ve 12,35 hod.

4. 9. (pátek)

Výuka podle rozvrhu hodin.

 

seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky 2020 – 2021