Pro rodiče

Plavecký výcvik pro školní rok 2023/2024

Také v letošním školním roce budou jezdit žáci 1. – 5. ročníku každé pondělí na plavecký výcvik na bazén v Ústí nad Orlicí, který pořádá plavecká škola Chobotnice (1. a 2. ročník – přípravný výcvik, 3. a 4. ročník – základní výcvik a 5. ročník – zdokonalovací výcvik). Plavecká výuka zahrnuje celkem 10 lekcí (termíny obdržíte spolu s přihláškou během listopadu 2023). První lekce zahajuje 11. prosince 2023 (pondělí) a výcvik končí 18. března 2024. Doprava do Ústí nad Orlicí je zajištěna společností Lukabus Lukavice a BD Trans Letohrad pro ZŠ Bohousová samostatně. Vzhledem k přiděleným financím v rámci ONIV na autobusovou dopravu, mají žáci dopravu na plavecký výcvik financovanou z tohoto projektu, tedy ZDARMA. Žáci 3. a 4. ročníku neplatí plaveckou školu v hodnotě 1 700 Kč díky povinné plavecké výuce. Žáci 1., 2. a 5. ročníku si plaveckou školu hradí v částce 1 200 Kč během ledna 2024 (budou rozdány informace k plavecké výuce na 1. třídní schůzce). Škola Vám ochotně vystaví na požádání potvrzení o zaplacení plavecké výuky pro Vaše pojišťovny, které Vám část uhradí (asi 500 Kč).

Plán třídních schůzek pro rodiče ve školním roce 2023/2024

16. listopadu 2023 (čtvrtek) – 1. čtvrtletí

25. ledna 2024 (čtvrtek) – 1. pololetí

25. dubna 2024 (čtvrtek) – 3. čtvrtletí

Čas konání třídních schůzek bude jednotně od 14,30 do 17 hod. Rodiče budou informováni o prospěchu a chování dítěte a také o připravovaných akcích školy.

Začátek školního roku 2023/2024

Školní rok začíná v pondělí 4. září 2023. První den proběhne slavnostní přivítání nových prvňáčků paní učitelkou Radkou Dvořákovou. Přítomni budou také pan ředitel, pan starosta, paní učitelky, paní vychovatelka a asistentky pedagoga. Rodiče se dozvědí informace týkající se školního režimu a výuky (počítejte s časem 8,00 – 9,00 hod.). Ostatní žáci z vyšších ročníků obdrží informace k následujícím školním dnům (8,00 – 8,45 hod). Poté budou děti odcházet domů. První den není v provozu školní družina ani školní stravování. Obědy se k nám dovážejí z MŠ Záchlumí – paní vedoucí Alena Valachová. Odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři jídelny nebo telefonicky do 14,00 hodin na tel. č. 739 007 100. Veškeré bližší informace týkající se stravování Vám poskytne paní vedoucí Alena Valachová. 

Do školy budou děti potřebovat (donést v průběhu prvního týdne):

  • školní aktovku

  • sáček s přezůvkami (uchycená pata)

  • oblečení na tělocvik (vhodný cvičební úbor, sportovní obuv do tělocvičny a na ven)

  • psací a kreslicí potřeby

  • potřeby na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti (vodové barvy, štětce, kalíšek na vodu, hadřík, tuhé lepidlo Kores, nůžky,…)

Žáci 1. ročníku obdrželi již před prázdninami seznam pomůcek, jaké dostanou v rámci dárkového balíčku či jaké je třeba pořídit. Starší žáci obdrží podrobnější seznam se školními potřebami od svých třídních učitelů v průběhu prvního týdne. Učebnice, sešity a pracovní sešity dostanou děti ve škole. Z uhrazené částky na pomůcky budou podle potřeby dostávat také čtvrtky, barevné papíry, lepidlo Herkules a další pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Pro případné informace můžete psát na školní e-mailovou adresu zsbohousova@obeczachlumi.cz nebo telefonovat na tel. č. 465 629 174, nebo 736 442 058 (P. Skulbaševský).

Na všechny žáčky i jejich rodiče se těšíme v pondělí 4. září v naší škole. Obědy na 2. září úterý) mají všechny děti automaticky přihlášené.

Organizace zahájení školního roku 2023/2024

4. 9. (pondělí)

Slavnostní zahájení v I. třídě ZŠ v 8.00 hod – tento den není v provozu školní družina ani školní jídelna

5. 9. (úterý)

Třídnické práce. Rozdávání učebnic, sešitů a udílení pokynů pro žáky třídními učiteli. Vyučování končí v 11,45 hod. pro žáky 1. a 2. ročníku a ve 12,35 hod pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Tento den bude zahájen provoz školní družiny od 6,15 hod a školní jídelny od 11,45 hod.

6. 9. (středa)

Výuka podle rozvrhu hodin. Žáci 1., 2. a 3. ročníku končí výuku v 11,45 hod, žáci 4. a 5. ročníku ve 14,20 hod. (odpolední vyučování) – na oběd odchází ve 12,35 hod.

seznam pomůcek pro prvňáčky 2023 -2024