Pro rodiče

Plavecký výcvik pro školní rok 2022/2023

Také v letošním školním roce budou jezdit žáci 1. – 5. ročníku každé pondělí na plavecký výcvik na bazén v Ústí nad Orlicí, který pořádá plavecká škola Chobotnice (1. a 2. ročník – přípravný výcvik, 3. a 4. ročník – základní výcvik a 5. ročník – zdokonalovací výcvik). Plavecká výuka zahrnuje celkem 10 lekcí (termíny obdržíte spolu s přihláškou během listopadu 2022). První lekce zahajuje 28. listopadu 2022 (pondělí) a výcvik končí 27. února 2023. Doprava do Ústí nad Orlicí je zajištěna společností Lukabus Lukavice pro ZŠ Bohousová samostatně. Vzhledem k přiděleným financím v rámci ONIV na autobusovou dopravu, mají žáci dopravu na plavecký výcvik financovanou z tohoto projektu, tedy ZDARMA. Žáci 3. a 4. ročníku neplatí plaveckou školu v hodnotě 1 500 Kč díky povinné plavecké výuce. Žáci 1., 2. a 5. ročníku si plaveckou školu hradí v částce 1 000 Kč během ledna 2023 (budou rozdány informace k plavecké výuce na 1. třídní schůzce). Škola Vám ochotně vystaví na požádání potvrzení o zaplacení plavecké výuky pro Vaše pojišťovny, které Vám část uhradí (asi 500 Kč).

Plán třídních schůzek pro rodiče ve školním roce 2022/2023

15. listopadu 2022 (úterý) – 1. čtvrtletí

19. ledna 2023 (čtvrtek) – 1. pololetí

20. dubna 2023 (čtvrtek) – 3. čtvrtletí

Čas konání třídních schůzek bude jednotně od 14,30 do 17 hod. Rodiče budou informováni o prospěchu a chování dítěte a také o připravovaných akcích školy.

Začátek školního roku 2022/2023

Školní rok začíná ve  čtvrtek 1. září 2022. První den proběhne slavnostní přivítání nových prvňáčků paní učitelkou Radkou Dvořákovou. Přítomni budou také pan ředitel, pan starosta, paní učitelky, paní vychovatelka a asistentky pedagoga. Rodiče se dozvědí informace týkající se školního režimu a výuky (počítejte s časem 8,00 – 9,00 hod.). Ostatní žáci z vyšších ročníků obdrží informace k následujícím školním dnům (8,00 – 8,45 hod). Poté budou děti odcházet domů. První den není v provozu školní družina ani školní stravování. Obědy se k nám dovážejí z MŠ Záchlumí – paní vedoucí Alena Valachová. Odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři jídelny nebo telefonicky do 14,00 hodin na tel. č. 739 007 100. Veškeré bližší informace týkající se stravování Vám poskytne paní vedoucí Alena Valachová. 

Do školy budou děti potřebovat (donést v průběhu prvního týdne):

  • školní aktovku

  • sáček s přezůvkami (uchycená pata)

  • oblečení na tělocvik (vhodný cvičební úbor, sportovní obuv do tělocvičny a na ven)

  • psací a kreslicí potřeby

  • potřeby na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti (vodové barvy, štětce, kalíšek na vodu, hadřík, tuhé lepidlo Kores, nůžky,…)

Žáci 1. ročníku obdrželi již před prázdninami seznam pomůcek, jaké dostanou v rámci dárkového balíčku či jaké je třeba pořídit. Starší žáci obdrží podrobnější seznam se školními potřebami od svých třídních učitelů v průběhu prvního týdne. Učebnice, sešity a pracovní sešity dostanou děti ve škole. Z uhrazené částky na pomůcky budou podle potřeby dostávat také čtvrtky, barevné papíry, lepidlo Herkules a další pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Pro případné informace můžete psát na školní e-mailovou adresu zsbohousova@obeczachlumi.cz nebo telefonovat na tel. č. 465 629 174, nebo 736 442 058 (P. Skulbaševský).

Na všechny žáčky i jejich rodiče se těšíme ve čtvrtek 1. září v naší škole. Obědy na 2. září (pátek) mají všechny děti automaticky přihlášené.

Organizace zahájení školního roku 2022/2023

1. 9. (čtvrtek)

Slavnostní zahájení v I. třídě ZŠ v 8.00 hod – tento den není v provozu školní družina ani školní jídelna

2. 9. (pátek)

Třídnické práce. Rozdávání učebnic, sešitů a udílení pokynů pro žáky třídními učiteli. Vyučování končí v 11,45 hod. pro žáky 1. a 2. ročníku a ve 12,35 hod pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Tento den bude zahájen provoz školní družiny od 6,15 hod a školní jídelny od 11,45 hod.

5. 9. (pondělí)

Výuka podle rozvrhu hodin. Žáci 1., 2. a 3. ročníku končí výuku v 11,45 hod, žáci 4. ročníku končí ve 12,35 hod a žáci 5. ročníku ve 14,20 hod. (odpolední vyučování) – na oběd odchází ve 12,35 hod.

seznam pomůcek pro prvňáčky 2022 -2023