Pro rodiče

Plán třídních schůzek pro rodiče ve školním roce 2018/2019

15. listopadu 2018 (čtvrtek) – 1. čtvrtletí

17. ledna 2019 (čtvrtek) – 1. pololetí

25. dubna 2019 (čtvrtek) – 3. čtvrtletí

Čas konání třídních schůzek bude jednotně od 15 hodin. Rodiče budou informování o prospěchu a chování dítěte a také o připravovaných akcích školy.

Začátek školního roku 2018/2019

Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018. První den proběhne slavnostní přivítání nových prvňáčků paní učitelkou Radkou Dvořákovou. Přítomni budou také pan ředitel, pan starosta, paní učitelka a asistentky pedagoga. Starší žáci si pro nové prvňáčky připravili kulturní pásmo. Rodiče se dozvědí informace týkající se školního režimu (počítejte s časem 8,00 – 9,00 hod.). Ostatní žáci z vyšších ročníků obdrží informace k následujícím školním dnům (8,00 – 8,45 hod). Poté budou děti odcházet domů. První den není v provozu školní družina ani školní stravování. Obědy se k nám dovážejí z MŠ Záchlumí – paní vedoucí Alena Valachová. Odhlašování i přihlašování obědů si provádí pouze rodiče. Odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři jídelny nebo telefonicky do 14,00 hodin na tel. č. 739 007 100. Veškeré bližší informace týkající se stravování Vám poskytne paní vedoucí Alena Valachová. Rodiče prvňáčků musí vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování v kanceláři jídelny (v budově MŠ Záchlumí).

Do školy budou děti potřebovat (donést v průběhu prvního týdne):

  • školní aktovku

  • sáček s přezůvkami (uchycená pata)

  • ručník

  • oblečení na tělocvik (vhodný cvičební úbor, sportovní obuv do tělocvičny a na ven)

  • psací a kreslicí potřeby

  • potřeby na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti (vodové barvy, štětce, kalíšek na vodu, hadřík, tuhé lepidlo Kores, nůžky,…)

Žáci 1. ročníku obdrželi seznam pomůcek, které dostanou či které je třeba pořídit, již před prázdninami. Starší žáci obdrží podrobnější seznam se školními potřebami od svých třídních učitelů v průběhu prvního týdne. Učebnice, sešity a pracovní sešity dostanou děti ve škole. Z uhrazené částky na pomůcky budou podle potřeby dostávat také čtvrtky, barevné papíry, lepidlo Herkules a další pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Pro případné informace můžete psát na školní e-mailovou adresu zsbohousova@obeczachlumi.cz nebo telefonovat na tel. č. 465 629 174. Na všechny žáčky i jejich rodiče se těšíme v pondělí 3. září v naší škole.

Organizace zahájení školního roku 2018/2019

3. 9. (pondělí)

Slavnostní zahájení v I. třídě ZŠ – tento den není v provozu školní družina, ani školní jídelna

4. 9. (úterý)

Třídnické práce. Rozdávání učebnic, sešitů a udílení pokynů pro žáky třídními učiteli. Vyučování končí v 11,45 hod. pro žáky 1. a 2. ročníku a v 12,35 pro žáky 3., 4., a 5. ročníku. Tento den bude zahájení provozu školní družiny a školní jídelny.

5. 9. (středa)

Výuka podle rozvrhu hodin je zkrácena, žáci 1. a 2. ročníku končí v 11,45 hod. a žáci 3., 4. a 5. ročníku ve 12,35 hod.

6. 9. (čtvrtek)

Výuka podle rozvrhu hodin.

 

seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky 2018 – 2019