Pro rodiče

Vyhlášení ředitelského volna v roce 2020

Vyhlášení ředitelského volna na den 15. 6. 2020

V souladu s § 24, odst. 2 školského zákona a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školného roku, v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů a školení všech pedagogických pracovníků v rámci projektu Šablony II. v Pardubicích dne 15. 6. 2020 pro žáky ZŠ Bohousová ředitelské volno.

Plavecký výcvik pro školní rok 2019/2020

Také v letošním školním roce budou jezdit žáci 1. – 5. ročníku každé pondělí na plavecký výcvik na bazén v Ústí nad Orlicí, který pořádá plavecká škola Chobotnice (1. a 2. ročník – přípravný výcvik, 3. a 4. ročník – základní výcvik a 5. ročník – zdokonalovací výcvik). První lekce zahajuje 16. prosince (pondělí) a výcvik končí 10. lekcí 30. března. Doprava do Ústí nad Orlicí je zajištěna společností Lukabus Lukavice pro ZŠ Bohousová samostatně. Díky vyhotovení a schválení státního projektu „Podpora výuky plavání pro školy“ mají žáci dopravu na plavecký výcvik financovanou z tohoto projektu, tedy ZDARMA. Žáci 3. a 4. ročníku neplatí plaveckou školu v hodnotě 980 Kč díky povinné plavecké výuce. Žáci 1., 2. a 5. ročníku si plaveckou školu hradí v částce 790 Kč během prosince 2019 (budou rozdány informace k plavecké výuce na 1. třídní schůzce). Škola Vám ochotně vystaví potvrzení o zaplacení plavecké výuky pro Vaše pojišťovny, které Vám část uhradí (asi 500 Kč).

Plán třídních schůzek pro rodiče ve školním roce 2019/2020

14. listopadu 2019 (čtvrtek) – 1. čtvrtletí

23. ledna 2020 (čtvrtek) – 1. pololetí

23. dubna 2020 (čtvrtek) – 3. čtvrtletí

Čas konání třídních schůzek bude jednotně od 15 hodin. Rodiče budou informování o prospěchu a chování dítěte a také o připravovaných akcích školy.

Začátek školního roku 2019/2020

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019. První den proběhne slavnostní přivítání nových prvňáčků paní učitelkou Radkou Dvořákovou. Přítomni budou také pan ředitel, pan starosta, paní učitelky, paní vychovatelka a asistentka pedagoga. Starší žáci si pro nové prvňáčky připravili kulturní pásmo. Rodiče se dozvědí informace týkající se školního režimu (počítejte s časem 8,00 – 9,00 hod.). Ostatní žáci z vyšších ročníků obdrží informace k následujícím školním dnům (8,00 – 8,45 hod). Poté budou děti odcházet domů. První den není v provozu školní družina ani školní stravování. Obědy se k nám dovážejí z MŠ Záchlumí – paní vedoucí Alena Valachová. Odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři jídelny nebo telefonicky do 14,00 hodin na tel. č. 739 007 100. Veškeré bližší informace týkající se stravování Vám poskytne paní vedoucí Alena Valachová. 

Do školy budou děti potřebovat (donést v průběhu prvního týdne):

  • školní aktovku

  • sáček s přezůvkami (uchycená pata)

  • ručník

  • oblečení na tělocvik (vhodný cvičební úbor, sportovní obuv do tělocvičny a na ven)

  • psací a kreslicí potřeby

  • potřeby na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti (vodové barvy, štětce, kalíšek na vodu, hadřík, tuhé lepidlo Kores, nůžky,…)

Žáci 1. ročníku obdrželi seznam pomůcek, které dostanou v rámci dárkového balíčku či které je třeba pořídit, již před prázdninami. Starší žáci obdrží podrobnější seznam se školními potřebami od svých třídních učitelů v průběhu prvního týdne. Učebnice, sešity a pracovní sešity dostanou děti ve škole. Z uhrazené částky na pomůcky budou podle potřeby dostávat také čtvrtky, barevné papíry, lepidlo Herkules a další pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Pro případné informace můžete psát na školní e-mailovou adresu zsbohousova@obeczachlumi.cz nebo telefonovat na tel. č. 465 629 174, nebo 736 442 058 (P. Skulbaševský). Na všechny žáčky i jejich rodiče se těšíme v pondělí 2. září v naší škole. Obědy na 3. září (úterý) mají všechny děti automaticky přihlášené.

Organizace zahájení školního roku 2019/2020

2. 9. (pondělí)

Slavnostní zahájení v I. třídě ZŠ v 8.00 – tento den není v provozu školní družina, ani školní jídelna

3. 9. (úterý)

Třídnické práce. Rozdávání učebnic, sešitů a udílení pokynů pro žáky třídními učiteli. Vyučování končí v 11,45 hod. pro žáky 1., 2. a 3. ročníku a v 12,35 pro žáky 4. a 5. ročníku. Tento den bude zahájení provozu školní družiny a školní jídelny.

4. 9. (středa)

Výuka podle rozvrhu hodin. Žáci 1. a 2. ročníku končí v 11,45 hod. a žáci 3., 4. a 5. ročníku ve 12,35 hod.

5. 9. (čtvrtek)

Výuka podle rozvrhu hodin.

 

seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky 2019 – 2020