Zájmové kroužky

Naše škola každoročně bezplatně nabízí žákům 4 – 5 zájmových kroužků pro období od října do konce května. V předchozích letech to byly: Dramatický kroužek, Hudební kroužek, Přírodovědný kroužek, Sportovní hry, Florbal, Šikovné ruce, Zdravotnický kroužek. Vedoucími jsou nejen učitelé naší školy, ale i ochotné maminky bývalých i současných žáků naší školy.

Zájmové kroužky ve školním roce 2023/2024

V letošním školním roce bude téměř stejná nabídka zájmových odpoledních kroužků jako ve školním roce 2022/2023 – hudební kroužek – flétny, šikovné ruce, florbalový kroužek. Plán zájmových kroužků bude sestaven a zveřejněn v polovině září 2023. Zahájení zájmových kroužků bude dne 2. října 2023 (pondělí).