Zájmové kroužky

Naše škola každoročně bezplatně nabízí žákům 4 – 5 zájmových kroužků pro období od října do konce května. V předchozích letech to byly: Dramatický kroužek, Hudební kroužek, Přírodovědný kroužek, Sportovní hry, Florbal, Šikovné ruce, Zdravotnický kroužek. Vedoucími jsou nejen učitelé naší školy, ale i ochotné maminky bývalých i současných žáků naší školy.

Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022

V letošním školním roce bude téměř stejná nabídka zájmových odpoledních kroužků jako ve školním roce 2019/2020. Plán zájmových kroužků bude sestaven a zveřejněn v polovině září 2021. Zahájení zájmových kroužků bude dne 4. října 2021 (pondělí).

Kvůli opakované distanční výuce a dalším vládním opatřením v tomto školním roce žáci nemohli navštěvovat zájmové kroužky :-( .

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

Zahájení zájmových kroužků bude dne 2. října 2019 (úterý).

SUDÉ TÝDNY (od 40. týdne)

Pondělí – Sportovní kroužek (pro 1. – 3. ročník) od 14,30 do 15,30 hod

                  p. uč. Radka Dvořáková (zahájení 14. října)

Středa –   Hudební kroužek – flétna (pro 1. a 2. ročník) od 12,30 do 13,00 hod

                  p. vych. Miroslava Dvořáková (zahájení 2. října)

Středa –   Hudební kroužek – flétny (pro 3. – 5. ročník) od 13,00 do 13,30 hod

                  p. vych. Miroslava Dvořáková (zahájení 2. října)

Středa –   Malý experimentátor (pro 1. – 3. ročník) od 13,05 do 13,50 hod

                  p. uč. Oldřiška Hubálková (zahájení 2. října)

LICHÉ TÝDNY

Pondělí – Florbalový kroužek (pro 3. – 5. ročník) od 14,30 do 15,30 hod

                  p. řed. Petr Skulbaševský (zahájení 7. října)

Středa –   Šikovné ruce (pro 1. a 2. ročník) od 12,30 do 13,30 hod

                  p. uč. Andrea Mačalíková (zahájení 23. října)

Středa –   Šikovné ruce (pro 3. – 5. ročník) od 14,00 do 15,00 hod

                  p. Jitka Pražáková (kuchařka MŠ) – (zahájení 23. října)

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

Zahájení zájmových kroužků bude dne 1. října 2018 (pondělí).

Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

SUDÉ TÝDNY (od 40. týdne)

Pondělí –    Hudební kroužek (3. – 5. ročník) od 14,30 do 15,00 hod.

                       p. uč. Radka Dvořáková (zahájení 1. října)

Středa –     Hudební kroužek (1. – 2. ročník) od 12,40 do 13,10 hod.

                      p. uč. Radka Dvořáková (zahájení 3. října)

Čtvrtek –    Sportovní kroužek (pro 1. – 3. ročník) od 13,00 do 14,00 hod.

                      p. uč. Radka Dvořáková (zahájení 18. října)

 

LICHÉ TÝDNY (od 41. týdne)

Úterý –       Sportovní hry (florbal pro 3. – 5. ročník) od 13,00 do 14,00 hod.

                      p. řed. Petr Skulbaševský (zahájení 9. října)

Středa –      Šikovné ruce (3. – 5. ročník) od 14,30 do 15,30 hod.

                       p. Jitka Pražáková z MŠ Záchlumí (zahájení 10. října)

Čtvrtek –    Výtvarný kroužek (3. – 5. ročník) od 14,30 do 15,30 hod.

                       p. uč. O. Hubálková (zahájení 25. října) 

 

 

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018

 

 SUDÉ TÝDNY (od 40. týdne)

  • Středa – Bystré hlavičky (2. – 5. ročník) od 13,15 do 14,15 hod.

                     p. uč. Oldřiška Hubálková (zahájení 4. října)

  • Čtvrtek – Hudební kroužek od 15,45 do 16,30 hod.

                   p. vych. Miroslava Dvořáková (zahájení 5. října)

  • Pátek – Sportovní kroužek (pro 1. – 3. ročník) od 13,00 do 14,00 hod.

                    p. uč. Radka Dvořáková (zahájení 6. října)

 

LICHÉ TÝDNY (od 41. týdne)

  • Úterý – Sportovní hry (florbal pro 3. – 5. ročník) od 14,20 do 15,20 hod.

                     p. řed. Petr Skulbaševský (zahájení 10. října)

  • Středy – Šikovné ruce (3. – 5. ročník) od 14,00 do 15,00 hod.

                     p. Jitka Pražáková z MŠ Záchlumí (zahájení 11. října)