Školní akce a výlety

Školní rok 2019/2020

Výukový program v Muzeu řemesel a slavnostní předávání pololetního vysvědčení ve 100 let staré třídě v Letohradu

Na žáky školy čekalo před ukončením 1. pololetí po třech letech opět překvapení, které bylo spojeno s předáváním pololetního vysvědčení. Před pololetními prázdninami jsme 30. ledna navštívili Muzeum řemesel v Letohradu. Nejprve se žáci seznámili s expozicí řemesel ve třech patrech sýpky. Mohli poznat, jak se vyrábělo mýdlo, paruky, klobouky, nebo jak pracoval hodinář, sedlář, holič, cukrář, pekař, mlynář a další živnosti, zkrátka řemesla stará přes 100 let. V rámci výukového programu pod vedením velmi šikovného pana magistra Čady poznávali, jak se dříve mlela mouka, nebo vyráběly klobouky. Velkým zážitkem bylo pro žáky, když byli osobně zapojeni do ukázky, jak se dříve vyráběla látka ze lnu a následně vyrábělo plátno. Nahlédli také, jak to vypadalo v dřívějším obchodu, zvaném „hokynářství“. Naši žáci byli v závěru programu pochválení za svoje chování, pohotovost a znalosti ke starým řemeslům. Také nahlédli, jak vypadala dříve četnická stanice, výdejna jízdenek na vlakovém nádraží, mlýnice, nebo styl vesnické hospody. Po prohlídce expozice řemesel a výukovým programu na ně čekal hlavní program ve 100 let staré školní třídě. Po úvodu a krátkém povídání o dřívější škole a jejími zvyky, čekalo žáky samostatné poznávání dřívějších pomůcek, nebo školních potřeb dětí téměř před 150 lety. Děti si mohly vyzkoušet některé dobové tresty, např. sedět v „oslovské lavici“, nasadit si masku oslí hlavy, klečet na polínkách nebo kamenech. Někteří „zájemci“ obdrželi od pana „řídícího“ symbolický trest rákoskou přes ruce. Vše vydrželi a statečně nesli. Děti také skládaly na magnetické tabuli obrázky, které se dříve používaly při výuce. Po ukončení výukového programu předaly třídní učitelky slavnostně svým žákům vysvědčení za 1. pololetí. Každý žák byl také na památku vyfotografován profesionálním fotografem panem Foglem. Pamětné fotografie v retro stylu obdrželi žáci zdarma, jako dárek školy. Celý výukový program byl žákům hrazen ze školního projektu Šablony II.

Čertovské hry ve škole

Dne 6. prosince opět po roce navštívili naší školu čerti, Mikuláš a andělé a připravili si pro mladší žáky spolu s paní vychovatelkou Miroslavou Dvořákovou „Čertovské hry“, kdy v rámci různých soutěží získávali čertovské peníze „Čerťáky“ a za ně si potom mohli koupit v čertovském obchodě různé potřeby, pamlsky, nebo omalovánky. Žáci tak psali své jméno levou a pravou rukou najednou, lovili na magnetky čertovské hlavy, házely čertovské brambory do nádoby, skákali v pytli, stavěli věž z kostek, hledali ztracená písmenka abecedy, prolézali tajemným tunelem, recitovali vánoční básničky, nebo skládali čertovské puzzle. Všichni se u toho náramně bavili, i když z počátku měli mladší žáci obavy z povedených čertů. Vše pak zachraňoval Mikuláš a andělé, kteří vždy přesvědčili čerty, že se děti určitě polepší.

 

Pokračování výtvarného programu ve škole

Po úspěšné a zajímavé návštěvě mladších žáků v Muzeu v Rychnově nad Kněžnou ve výtvarném programu, zavítala pracovnice Muzea do naší školy. Pod jejím vedení se mohli žáci 1. – 3. ročníku naučit a vyzkoušet si techniku linorytu. Během 2 hodin si pak sami vyrobili formy, které pak po natření barvami  mohli tiskat na velký balící papír. Práce se jim velmi vydařila a vytvořili nádherné obtisky, které si pak vystavili na chodbě školy.

Úspěch v recitační soutěži

Naši žáci se opět zúčastnili recitační soutěže pořádané Letohradským soukromým gymnáziem v polovině listopadu. Naše škola měla v letošním školním roce účast jak v jednotlivcích, tak i skupinách. Všichni žáci se velmi snažili, dokázali, že je recitování baví a předvedli velmi povedená vystoupení. Nakonec si žáci 3. ročníku v kategorii skupin odvezli 2. místo za přednes básně „Švanda dudák“.Diplomy a ceny si pak mohli přebrat 28. listiopadu na slavnostním galavečeru v evangelickém kostele v Letohradu.

„Kouzla pod pokličkou“ ve Fontáně

14. listopadu k nám do kulturního sálu Fontána zavítal Náchodský klub kouzel a magie s nejúspěšnějšími českými iluzionisty Věrou a Karlem Kašparovými, kteří jsou po celém světě známí pod uměleckým jménem KASPAR MAGIC. Měli pro nás připravený program zvaný „Kouzelný hrad“, který byl velmi poutavý a napínavý. Děti, byly velmi zvídavé a měly snahu proniknout do tajů kouzel. I když byly zapojeny do ukázek triků, tajemství jim nebylo odhaleno. Mohly spatřit kouzla s kovovými kruhy, světelnou show, kouzelné barevné šátky, i triky s bezednou nádobou. Největší úspěch sklidilo představení, kde kouzelník dokázal bez podpor položit svoji asistentku vodorovně ve vzduchu, aniž by ji cokoliv podpíralo. A také, když se kouzelníkovi podařilo provazem omotané asistentce přestěhovat plášť z našeho figuranta. Na závěr se děti mohly s kouzelníky vyfotit a také se naučit nějaké jednoduché triky a kouzla. Všechny děti odcházely z tohoto kouzelnického vystoupení velmi spokojené. Cestou do školy stále přemýšlely, jak zdánlivě lehké triky byly provedeny.

„Cesta kolem světa“ v Divišově divadle

Tak se jmenovalo divadelní představení s mnoha známými i novými melodickými písničkami, které dětem zahrál na kytaru a zpíval hudebník, textař a zpěvák Pavel Novák mladší, který je synem našeho známého hudebního skladatele a zpěváka Pavla Nováka staršího, který patřil v sedmdesátých letech mezi nejznámější československé zpěváky. V Divišově divadle v Žamberku se 5. listopadu přesvědčili nejen naši žáci, že Pavel Novák mladší zdědil po tatínkovi velký cit pro hudbu. Děti si svými melodickými písněmi, se kterými putovali kolem světa, získal a přirozeně je zapojil do děje. Všichni žáci si odvezli s sebou velký zážitek.

Velice povedená návštěva žamberské knihovny

V rámci čtenářských znalostí se vydali žáci 3. – 5. ročníku na výukový program do městské knihovny v Žamberku s názvem „Zákeřné keře“. Paní knihovnice žákům přečetla úryvek ze stejnojmenné knihy, seznámila je s provozem knihovny a pak již děti zasvětila do tajů zajímavé hry. Ve skupinkách chodily po knihovně, hledali zadané úkoly, které se týkaly přírody, a na místě ve spolupráci tvořili odpovědi. Po svačině úkoly společně vyhodnotily a dostali různé ceny v podobě časopisů, knižních záložek a sladkostí. Na závěr se mohli porozhlédnout po knihovně, navštívit dětské oddělení, prohlížet a číst knihy podle záliby, nebo si zahrát deskové hry. To jak byl program velmi zajímavý až poutavý, svědčí 4 hodiny strávené v knihovně. Všichni si této návštěvy a výukového programu velmi užili a dalo jim to hodně do jejich dalšího čtení a čtenářských aktivit.

Podzimní výlety do VIDA Centra a muzea v Rychnově nad Kněžnou

Žáci 3. – 5. ročníku se vydali na tradiční podzimní výlet do VIDA Centra, které je součástí veletržního výstaviště v Brně. Zde zažili ve výukovém programu „Alchymisté“ jaké to je být skutečným vědcem a badatelem. Poznali druhy skupenství látek, jejich proměnu a také zajímavé pokusy při tvorbě suchého ledu, nebo sublimace, což je přeměna pevné látky přímo na plyn. Sami si také vyzkoušeli v laboratořích zmíněné pokusy a také, jak vzniká výroba perlivé vody, nebo napouštění balónků plynem. V další části zhlédli film 3D „Život v oceánu“, kde zblízka viděli, jak to vypadá pod jeho hladinou. Nakonec si procházeli Expozici, kde mohli shlédnout 175 interaktivních exponátů. Mohli vidět, jak vzniká a jak se šíří zvuk, jak vypadá situace při zemětřesení a tornádu, jak si sami vyrobí elektrický proud, funkci plavební komory, jak fungují větrné elektrárny a mnoho dalších přírodních jevů. Žáci 1. a 2. ročníku v ten samý den navštívili muzeum v Rychnově nad Kněžnou, kde si vlastní hrou vyzkoušeli výtvarné dovednosti v programu „Hrátky s barvami a Lehce o grafice“.

Školní družina stavěla hrad a pouštěla draky

Žáci, kteří navštěvují v odpoledním čase školní družinu, se mohli těšit na dvě zajímavé akce. Tou první byl výukový program „Jak se staví hrad“, na který se vydali na hrad Litice, kde je pan kastelán provedl historii a zábavným výukovým programem seznámil na zmenšeném modelu, jak vznikala stavba takového hradu. Děti byly nadšené a odnesly si kromě zážitku i znalosti o stavbě hradu. Další akcí byla tradiční „Drakiáda“, kde si děti vyzkoušely, jak se jim podaří zkrotit svého draka na louce v okolí školy. Bylo k vidění množství pěkných a dlouhých letů při skvělém počasí.

Den otevřených dveří v ZŠ Bohousová

V pátek 27. září u příležitosti otevření nové odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v celé budově školy se v 15 hodin otevřeli hlavní vchodové dveře, aby do nich mohli vstoupit první návštěvníci této významné události: poprvé v historii školy se nově otevřela třetí učebna v budově školy a zajistila kompletní bezbariérovost v celé budově (nájezd u vchodu, plošinový výtah a bezbariérové WC). Hned při vstupu se hosté zapsali do pamětní knihy návštěv a obdrželi pamětní reklamní tužku a plakátek, malí návštěvníci si mohli vybrat nějakou sladkost. V přízemí budovy již mohli spatřit plošinový výtah pro imobilní žáky, nebo návštěvy, dále nové modernizované šatny a příjemně vyzdobené chodby, nebo nadstandardně rekonstruované a vybavené toalety pro žáky. Také mohli shlédnout výstavu sportovních úspěchů žáků školy v atletice, nebo ve florbalu v podobě fotografii, klipů, plaket, diplomů a pohárů. Po cestě do 1. patra budovy mohli spatřit „fotoklipy“ po stěnách z různých akcí školy (sportovní, exkurze, výukové programy, vánoční vystoupení a další) a také prosklenou vitrínu s poháry a diplomy z úspěšných sportovních akcí, nebo soutěží SDH Bohousová, které získali žáci školy. V 1. patře již mohli navštívit prostory nové moderní odborné učebny s plnou výbavou a multifunkční tabulí s dataprojektorem a dotykovou jednotkou (nejmodernější technologie v ČR) a prostorné bezbariérové nadstandardně vybavené WC. Kromě toho mohli nahlédnout do obou původních kmenových učeben, avšak vybavených moderním novým nábytkem a novou víceúčelovou tabulí. V I. třídě mohli vidět výstavku didaktických pomůcek z Matematiky, Českého jazyka, Přírodovědy, nebo Vlastivědy z dávné historie až po současnost. Ve II. třídě se promítali na dataprojektoru fotografie ze školních akcí a na lavicích byly vystaveny učebnice a pracovní sešity, které žáci využívají k výuce dnes. Také mohli vidět články o naší škole a úspěších žáků v místním tisku (Zpravodaj) i regionálním tisku (Žamberské listy a Orlický deník). Po této prohlídce je čekaly příjemné chvíle v podobě občerstvení (káva, čaj, studené nápoje, zákusky, řezy, nebo chlebíčky a slané pečivo) v prostorách školní výdejny a jídelny, kde mohli také nahlédnout do školní kroniky, nebo i obecní kroniky s doprovodným komentářem pana Matyáše (obecní kronikář). Tato akce byla velmi povedená, návštěvníci mohli vidět krásné a modernizované prostory školy, úspěchy našich žáků a milé rodinné prostředí nadstandardně vybavené školy. Velmi vlídné prostředí využili také k příjemnému povídání u našeho občerstvení. Ten den školu navštívilo kolem 120 návštěvníků, možná ještě víc (někteří návštěvníci a malé děti se mohli zapomenout podepsat). Ale rozhodující je, že se návštěvníkům u nás v krásné škole líbilo. Aktuální dodatek: kromě toho, že se akce „Den otevřených dveří“ zúčastnila spousta rodičů, lidí z obce, nebo okolních obcí a pedagogických pracovníků jiných škol, byla trochu stinná stránka akce neúčast některých osob a to bez omluvy!!! Je zvláštní, že osobní pozvánku na tuto akci dostal ředitel ZŠ Nádražní 743 v Žamberku pan Pospíšil, na jehož školu odchází z 5. ročníku naší školy nejvíce žáků (asi 90%) a tento pán nebyl schopen, či ochoten navštívit naší školu v tento významný den a podívat se odkud mu vůbec přichází takové množství žáků. A to vše bez nějaké omluvy!!! Tento počin ředitele Pospíšila považuji za pohrdání prací pedagogů naší školy a myslím, že jsme si zasloužili alespoň řádnou a slušnou odpověď, nebo alespoň omluvu. Jde mu tedy o (naše) žáky jen aby získal hlavy a počty pro školní rozpočet??? Myslím, že tímto jeho počinem dal jasnou odpověď!!! Já bych se osobně za takové počínání styděl!!! Takto si počínali i někteří jiní pozvaní ředitelé okolních škol, třeba přes kopec. Co v tom hledat??? Zajímavé je, že si našel cestu na tuto naší akci ředitel ZŠ 28. října Žamberk pan Žejdlík, kam již delší dobu neodešel ani jeden žák, přesto se namáhal přijet a podívat se na nadstandardně modernizovanou obecní školu. To vypovídá o všem!!! Petr Skulbaševský, ředitel ZŠ Bohousová

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

První tradiční akcí školy bylo slavnostní zahájení nového školního roku, které připadlo na 2. září. Paní učitelka Radka Dvořáková a ředitel školy Petr Skulbaševský přivítali neskutečný počet letošních prvňáčků, a to skutečných 12!!! Přítomen byl také pan starosta Miroslav Falta, který dětem předal pamětní listy. Dále obdrželi prvňáčci balíček školních pomůcek v hodnotě 600Kč, na kterém se podílela kromě školy i Obec Záchlumí, krabici na výtvarné potřeby, která je bude provázet až do 5. ročníku a dárkovou tašku „Bezpečně do školy“ z projektu Pardubického kraje. Kulturní a hudební pásmo pro nové žáky přednesli a na flétny zahráli starší žáci pod vedením paní vychovatelky Miroslavy Dvořákové. Rodičům byla představena i nová paní učitelka Andrea Mačalíková, která je třídní učitelkou 4. a 5. ročníku. No a nakonec, co víc si přát, než krásný, šťastný a úspěšný školní rok, jak pro nové žáky, tak i pro všechny pracovníky školy, vedení obce a v neposlední řadě i rodiče žáků školy.

Školní rok 2018/2019

Návštěva Hasičské stanice v Žamberku a program Geomag ve škole

Poslední týden v červnu, kdy už se blíží konec školního roku, jsme pro žáky připravili dvě akce. Tou první byla návštěva hasičské zbrojnice HZS v Žamberku, kde se žáci dozvěděli něco o práci profesionálních hasičů, navštívili jejich stanici, operační místnost – ohlašovnu požáru, viděli vybavení a výstroj a na závěr si mohli vyzkoušet, jak by hasili v případě požáru s proudnicí. Druhá akce byla tradiční návštěva programu „Geomag na cestách“ ve škole, kde žáci sestavovali různé stavby a tělesa z oblíbené stavebnice.

Na „Den dětí“ jsme sportovali a také relaxovali na zahradě u školy

Jako již tradičně, tak i letos na svátek „Den Dětí“ proběhl sportovní den, kdy žáci 1. – 3. ročníku absolvovali pěší výlet v okolí školy a velmi statečně ušli 7 kilometrů. Žáci 4. a 5. ročníku vyjeli na kolách v rámci cyklovýletu ve směru Fitmin, Žamberk a po cyklostezce do Letohradu, kde se občerstvili v místní cukrárně. Po nabrání sil se vrátili trochu jinou trasou zpět ke škole. Statečně ujeli 34 kilometrů. Obě skupiny se sešly u školy a jako odměnu si opekly buřty a případně pečivo.

Školní výlet s programem „Havlovický vodník“ a Muzeum Merkuru

Jako každý rok, se vydali žáci školy 23. května na celodenní závěrečný výlet. Tentokrát jsme zamířili do Havlovic u Úpice v Podkrkonoší, kde na děti čekal program „S Havlovickým vodníkem“. Děti plnily ve 4 skupinách různé úkoly v přírodě za asistence pohádkového vodníka z místního rybníka. Na konci programu si mohly upéct buřty a koupit různé suvenýry. Na závěr výletu jsme navštívili muzeum Merkuru v Polici nad Metují, kde se populární stavebnice stále vyrábí a kde najdete největší stavbu z merkuru v Evropě.

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Dne 11. dubna se v ZŠ Bohousová konal zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Teď už si byly děti ve škole jistější, díky předešlé akci „Školákem nanečisto, aneb kdopak by se školy bál“. Po splnění všech náležitostí zápisu, byly všechny děti – předškoláci přijati. V letošním roce to byl opravdu rekordní počet dětí a to 13, z toho byl potvrzen jeden odklad docházky o jeden školní rok. Za veškerou snahu dostali předškoláci omalovánky, pastelky, různé reklamní předměty a kytku Sedmikrásku, aby se o ni mohli sami starat. Tak předškoláci 2. září, hurá, škola volá.

Navštívili jsme dětské dopravní hřiště v Žamberku

Další akcí k bezpečnosti byla návštěva dětského dopravního hřiště v Žamberku, která byla ve spolupráci se střediskem volného času Animo Žamberk. Pracovníci Anima rozdělili žáky na dvě skupiny. Ty se pak vystřídaly ve dvou činnostech. První byla přednáška a videoukázka na téma „Mladý cyklista a pravidla provozu“ v budově Anima, a druhou byla jízda na koloběžkách a kolech na dopravním hřišti s vysvětlením pravidel silničního provozu. V současné době jsou obě témata pro děti velmi potřebná a důležitá, aby si z těchto akcí vzaly co nejvíce poučení do života.

Český červený kříž ve škole – první pomoc

Měsíc duben patřil bezpečnosti. Nejprve nás navštívil člen českého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Žáci se seznámili s pracovní náplní zdravotního záchranáře a člena posádky RZP (rychlá zdravotnická pomoc), zásadami první pomoci, jak se zachovat při tísňovém volání, nebo prováděním přímé masáže srdce (resuscitace) na testovací figuríně. Nakonec si v zábavné simulované hře ve dvou skupinách zasoutěžili, které družstvo vzájemnou spoluprací při resuscitaci doveze svého figuranta dříve do cíle. Tato hra se dětem velmi líbila a opravdu tento úkol pojaly zodpovědně.

Africká kultura – bubnování

Velmi jsme se těšili na hudební pořad s názvem „Africká kultura – bubnování. Do Fontány zavítali afričtí bubeníci a umělci z Konga, žijící v Praze, aby žákům představili, faunu, flóru, způsob života, hudbu, stravu, nebo organizaci škol v této africké zemi. Představili dětem několik národních tanců za doprovodu bubnů a afrických rytmů. Nakonec zapojili do skupinových tanců také děti, dospělé i učitele. Děti si také mohli koupit africké náramky a různé drahokamy.

Preventivní program pro žáky školy

V měsíci březnu se uskutečnil pro žáky školy preventivní program „Respektování se a vzájemná spolupráce“, kde zkušený lektor ze skupiny „Vzdělávání 21“ velmi poutavým a zajímavým způsobem seznámil žáky s důležitostí respektovat názory druhých, nebo skupiny a formou skupinových her, jim přiblížil potřebnost a nutnost vzájemné spolupráce skupiny lidí. Byla to pro žáky velmi poutavá a potřebná akce.

Divadelní a kulturní akce

V období únor – duben naši žáci navštívili dvě divadelní pohádková představení v Divišově divadle v Žamberku. První představilo Divadlo Praha s názvem „O princezně, Luciášovi a makových buchtách“. Další představení „Nosáčkova dobrodružství“ přijelo zahrát Hravé divadlo z Brna. Na první květnovou neděli si někteří žáci připravili pod vedením paní učitelky R. Dvořákové kulturní pásmo u příležitosti „Vítání občánků“ ve Fontáně.

Ukončení plavecké výuky a výuka bruslení 2019

Poslední pondělí v březnu absolvovali žáci poslední lekci plavecké výuky v bazénu v Ústí nad Orlicí, kde strávili svůj čas volnějším režimem výuky a mohli si vyzkoušet jízdu tobogánem, vyzkoušet parní lázeň, vodní vířivku, nebo hrát různé hry ve vodě a vodní pólo. Žáci obdrželi za své snažení během výcviku „Mokré vysvědčení“ v podobě kapra, úhoře, žraloka, nebo delfína, volné vstupenky do bazénu a jako dárek pěnové vodolepky do vany.  Dalším zpestřením hodin TV byla lekce bruslení na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou.

Lyžařská škola v Bartošovicích v Orlických horách 2019

I v letošní zimní sezóně jsme zavítali, díky výborným sněhovým podmínkám, s žáky školy do lyžařského areálu v Bartošovicích v Orlických horách, kde jsme absolvovali dva půldenní lyžařské výcviky. Začátečníci zkoušeli své první obloučky a dovednosti na dětském provazovém vleku. Ti ostatní již od začátku využívali velký vlek, zdokonalovali oblouk z pluhu, dlouhý, krátký oblouk, lyžařskou techniku a další dovednosti. Někteří žáci se v průběhu výcviku přesunuli z provazového vleku na velký vlek Tatrapoma. Ve výcviku nám velmi ochotně pomáhal zkušený lyžařský instruktor, student Jiří z Letohradského soukromého gymnázia.

Žáci zahájili plavecký výcvik

Jako již tradičně každý podzim, zahájili žáci ZŠ Bohousová 3. prosince plavecký výcvik, který je v rámci vzdělávacího programu tělesné výchovy. Společně s žáky ZŠ Česká Rybná dojíždíme autobusovou dopravou některé pondělky do bazénu v Ústí nad Orlicí, kde probíhá výuka plavání v plavecké škole Chobotnice. Při první lekci byli žáci rozděleni podle dovedností a věku do 5 výkonnostních skupin. Začátečníci se v rámci přípravné výuky seznamují s novými prvky při plavání, ti pokročilí zdokonalují techniku plavání. V rámci této výuky mají i zpestření a to možnost fotografování pod vodou.

Kulturní akce a Čertovské hry

Na první sobotu v prosinci připadla kulturní akce Obce Záchlumí, kde účinkovaly děti pod vedením paní učitelky Radky Dvořákové. Zazpívaly pásmo vánočních písniček při slavnostním rozsvícení vánočního stromečku u Fontány. Příjemný večer zakončila vlídnými a milými slovy paní Naďa Křenová a popřála přítomným lidem klidné a spokojené vánoční svátky. Dne 5. prosince navštívili naší školu čerti, Mikuláš a andělé a připravili si pro mladší žáky spolu s paní učitelkou Hubálkovou „Čertovské hry“, kdy v rámci různých soutěží získávali čertovské peníze „Čerťáky“ a za ně si potom mohli koupit v čertovském obchodě různé potřeby, pamlsky, nebo omalovánky.

Premiérová recitační soutěž v Letohradu

Novinkou mezi akcemi byla recitační soutěž pořádaná Letohradským soukromým gymnáziem na konci listopadu. Naše škola měla na ni v letošním školním roce premiéru a hned úspěšnou. V kategorii skupin obsadili 3. místo Marek Musil, Michaela Hysková a Tereza Jirčíková s přednesem pohádky „Vašnosta všech vašnostů“ pod vedením paní učitelky Oldřišky Hubálkové. Diplomy a ceny si pak mohli přebrat 6. prosince na slavnostním galavečeru v evangelickém kostele v Letohradu.

Podzimní výukové akce – pohádka, exotická zvířata a ekologie

Podzim 2018 byl na různé akce v naší škole velmi pestrý a bohatý. Vše začalo začátkem listopadu návštěvou divadelní muzikálové pohádky „Pyšná princezna“ v kulturním sále MKS Vamberk. Děti se na pohádku velmi těšily a rozhodně se při představení bavily. Ovšem velké očekávání přišlo 13. listopadu, kdy k nám do sálu Fontána přijel z Pardubic Mobilní zvěřinec s exotickými zvířaty. Mezi nimi děti mohly vidět hady (užovka, hroznýš), ještěrky – gekončíky, chameleony, ježka z Jižní Ameriky, nosály, leguány, želvy, ještěrky agamy a další druhy exotických zvířátek. Některá zvířata si děti mohly vzít do ruky, největším lákadlem však bylo mít kolem krku hada – hroznýše. Povídání o zvířatech bylo přizpůsobené věku našich dětí a tak byla přednáška pro ně zajímavá. A tak se mohly seznámit se životem těchto zvířat v jejich přirozeném prostředí a také prostředí, které jim vytvoří člověk, dále o potravě, která je pro ně vhodná. Další přednáška byla zaměřená na ekologii a třídění odpadu formou programu „Tonda obal na cestách“, která byla uskutečněna v prostorách školy dne 16. listopadu. Žáci se dozvěděli o recyklaci odpadu, jak správně třídit různý typ odpadu a jaké se požívají na ně barevná označení. Určitě byla pro žáky zajímavá informace, že se z čistého plastu vyrábí různé druhy mikin, nebo i sportovních dresů. Tato přednáška měla pro ně velký význam ve spojení se správným zacházením s odpady, se kterým se v životě setkají.

Podzimní výlet do Hvězdárny a Obřího akvária

Na den 11. října se celá škola velmi těšila. Důvodem byl podzimní výlet do Hradce Králové v rámci vzdělávacího programu v místní Hvězdárně a planetáriu. Nejprve zavítali do moderního a nového promítacího sálu žáci 1. – 3. ročníku, kteří shlédli program „Poprvé ve Hvězdárně“ a po nich žáci 4. a 5. ročníku, kterým se líbil program s názvem „Sluneční soustava“. Žáci mohli shlédnout přímo nad sebou na obřím promítacím plátně denní i noční oblohu, střídání dne a noci a také množství souhvězdí a planet z velmi dokonalého detailu. Druhá skupina vždy mezitím navštívila Obří akvárium, kde mohli zhlédnout množství a různé druhy sladkovodních ryb, žijících v řece Amazonka v Jižní Americe. Také procházeli velmi vlhkým prostředím, připomínající podmínky deštných pralesů Jižní Ameriky. Velmi jsme si tento školní výlet užili.

Naše prvňáčky fotili do Orlického deníku

Dne 10. října k nám zavítala do školy paní redaktorka z Orlického deníku a vyfotila naše nové prvňáčky, kteří k nám v letošním školním roce nastoupili a to v rámci projektu „Fotíme naše prvňáčky“.

Ve Fontáně zahráli pohádku členové Divadélka pro školy

„Divadélko pro školy“ z Hradce Králové, kteří k nám jezdí tradičně a pravidelně. Tentokrát to bylo s pohádkou „Poklad kapitána Baltazara aneb Kdo se bojí, nesmí na moře“. Komediální příběh s výbornými výkony herců se všem dětem i učitelům moc líbil. Představení také navštívily pozvané děti s paními učitelkami z Mateřské školky Záchlumí a také žáci ze Základní školy Rybná nad Zdobnicí. Již se těšíme na další nabídku tohoto profesionálního divadla.

Žáci mohli vidět výcvik policejních psů

Koncem září navštívili naší školu dva členové zásahové jednotky Policie ČR, kteří nás zasvětili do práce s policejními psy a jejich výcvikem. Program byl pro děti velmi zajímavý a mnozí z nás takový výcvik viděli vůbec poprvé. Všichni jsme obdivovali oddanost a poslušnost těchto policejních psů. Za tento program a jeho realizaci velmi děkuji panu Jaroslavu Peřinovi ml., který nám tento výcvik domluvil.

Rodáci při sjezdu navštívili naší školu

Na druhou sobotu v září připadla základní škole významná událost a to „Den otevřených dveří“ v rámci obecní akce „Sjezd rodáků“. Návštěvníci mohli využít otevřené školy od 13 do 17 hodin a nahlédnout do krásných, modernizovaných a hezky vyzdobených prostorů školy. Někteří návštěvníci byli ve škole po mnoha letech (bývalí žáci, dnes již rodiče) a vůbec nemohli poznat její krásnou a moderní vybavenost. Školu také navštívil syn bývalého pana ředitele Křena. V tento významný den navštívilo prostory školy kolem 70 návštěvníků širokého věkového rozmezí. Hosté obdrželi na památku školní tužku s jejím logem.

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

První tradiční akcí školy bylo slavnostní zahájení nového školního roku, které připadlo na 3. září. Tři nové prvňáčky přivítala paní učitelka Radka Dvořáková a ředitel školy Petr Skulbaševský. Přítomen byl také pan starosta Miroslav Falta, který dětem předal pamětní listy. Dále obdrželi prvňáčci balíček školních pomůcek v hodnotě 500Kč, na kterém se podílela kromě školy i Obec Záchlumí a krabici na výtvarné potřeby, která je bude provázet až do 5. ročníku. Kulturní a hudební pásmo pro nové žáky přednesli starší žáci pod vedením paní učitelky Radky. Rodičům byla představena i nová asistentka pedagoga paní Ladislava Langerová, která je nápomocna žákům 1. a 2. ročníku při výuce a doplní asistentku Ivu Nosálovou. No a nakonec, co víc si přát, než krásný, šťastný a úspěšný školní rok, jak pro nové žáky, tak i pro všechny pracovníky školy, vedení obce a v neposlední řadě i rodiče žáků školy.

Školní rok 2017/2018

 

Žáci ZŠ Bohousová si sami vyrobili ručně zhotovený papír 

Celá škola se už nemohla dočkat dne 5. června, kdy jsme se vydali do Velkých Losin. Cílem byla samozřejmě ruční papírna. Velkolosinská manufaktura dnes patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Ručně čerpané papíry a dnešní sortiment exkluzivních výrobků z nich získaly trvalé místo a oblibu u příznivců tradičních českých rukodělných výrobků. Unikátní areál významné technické památky, která zejména z pohledu více jak čtyřsetleté historie tradiční ruční papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby, byl v roce 2001 vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou. Nejprve jsme si prohlédli muzeum a historii ruční výroby papíru, mohli jsme vidět i zmenšený model výrobní linky, zhlédli jsme videoprojekci o papírně a okolí a pak jsme již přešli do provozních prostorů, kde vzniká poctivá výroba tohoto unikátu. To nejlepší přišlo na závěr, kdy si žáci mohli ve dvouhodinovém work shopu vyrobit vlastní ručně vytvořený papír. Nejprve nabrali směs, sítem ji zbavili přebytečné vody, pak vylisovali a mohli dát na sušící zařízení. Než jim výrobek uschnul, tak si zhotovili vlastní obálku, pořídili pečeť, nebo vytvořili pohlednicový potisk na menší papír. Pak už si vyzvedli v sušičce svůj ručně zhotovený papír a odnesli si desky s množstvím výrobků. Nemohla chybět návštěva obchodu ručních papíren, kde si žáci zakoupili různé suvenýry pro sebe, sourozence, nebo své rodiče. Cestou zpátky jsme se zastavili v obci Bludov, kde je Pradědovo dětské muzeum. Žáci se dozvěděli ve výukovém programu spousty informací o oblasti Jeseníků a místním lázeňství a také léčebných metodách místního rodáka, světoznámého léčitele Vincenze Priessnitze, který se proslavil léčbou studenou, až ledovou vodou a také pobytem a prací v přírodě. Žáci se tak mohli na venkovním hřišti, kde byla sestava koryt a nádob s mlýnskými pohony a vodou, seznámit s těmito zdravotními účinky studené vody, ale hlavně si na závěr krásného výletu užít areálu s herními prvky a lanovkou. Cestou zpět byli všichni docela unaveni, ale s příjemným pocitem z krásného výletu a zážitku.

Veselá pohádka „Ze statku“

Tak se jmenovala hraná pohádka, kterou představilo Divadélko pro školy z Hradce Králové ve Fontáně pro žáky naší školy a také děti z Mateřské školy Záchlumí. S humorem sobě vlastním pobavili skvělí herci všechny přítomné v sále a s množstvím legračních scének ukázali, jak spolu žijí zvířátka na jednom statku spolu se zkušeným statkářem a přitom si užijí humorné chvilky, ale i napětí, když se jim na statek vloudí mlsný zloděj. Všichni se velmi bavili a těší se opět, co nabídne divadélko za rok.

Školákem nanečisto, aneb, kdopak by se školy bál

Již tradiční akcí naší školy je program pro budoucí školáky – prvňáky „Školákem nanečisto“, kde se předškolák seznámil s prostředím školy ještě dříve, než půjde k zápisu a mohl tak odbourat případnou nejistou a obavu ze školního prostředí při samotném zápisu do 1. ročníku. Děti se seznámily s budoucími kamarády, svými pedagogy a hlavně zahrály si na školáky. V doprovodu rodičů si vyzkoušely, jak to ve škole chodí, formou hry splnily první jednoduché úkoly a poznaly práci na interaktivní tabuli.

Přednáška „Bezpečně internetem“

V měsíci lednu absolvovali ve škole žáci 3. – 5. ročníku výchovně vzdělávací přednášku „Bezpečně internetem“, která byla pro ně velmi poučná a zajímavá. Po roce se díky velkému úspěchu opakovala a přenášející ji rozšířil o další novinky a poznatky. Děti se dozvěděli jaké nástrahy a situace na ně mohou čekat, pokud se zapojují aktivně do sociálních sítí, které jsou v dnešní době dosti ošemetné. Vše uváděl a žákům přiblížil různé situace velmi fundovaný a znalý průvodce s velmi zajímavým a citlivým výkladem. Na závěr proběhla menší diskuze a žáci mohli položit několik otázek.

Vánoční kulturní akce školy

Následující den, v sobotu 2. prosince děti pod vedením paní učitelky Radky Dvořákové zazpívaly pásmo vánočních písniček při slavnostním rozsvícení vánočního stromečku u Fontány. Příjemný večer zakončila vlídnými a milými slovy paní Naďa Křenová a popřála přítomným lidem klidné a spokojené vánoční svátky. V dalších dnech ve škole probíhal nácvik našich žáků na vystoupení v rámci obecní vánoční besídky, která se uskutečnila dne 13. prosince ve Fontáně. Děti si připravily pásma vánočních písniček, říkadel a básní, dále se představily soubory hry na flétnu pod vedením paní vychovatelky Miroslavy Dvořákové, nebo zimní krátká pohádka přímo z Grónska. To vše pod vedením svých vyučujících. Děti se na vystoupení moc těšily a jejich snažení se zúročilo a velmi povedlo. Již z generálky a nácviku jsem měl velmi dobrý pocit a všichni zasloužili za své snažení a odvedenou práci můj velký obdiv.

Čertovské hry

První pátek v prosinci navštívili naší školu čerti, Mikuláš a anděl a připravili si pro mladší žáky „Čertovské hry“, kdy v rámci různých soutěží získávali čertovské peníze „Čerťáky“ a za ně si potom mohli koupit v čertovském obchodě různé potřeby, pamlsky, nebo omalovánky.

Do školy zavítal autor večerníčku „Krysáci“ Cyril Podolský

V měsíci říjnu se mohli žáci těšit na besedu o animovaném filmu. Dne 21. října nás totiž navštívil pan Cyril Podolský, režisér, scénárista, animátor a autor oblíbeného večerníčku „Krysáci“, také spoluautor jiných animovaných filmů, jako třeba „Pat a aMat“, nebo „Králíci z klobouku“, nebo přednášející na Filmové škole Zlín. Velmi poutavě vyprávěl o tvorbě animovaného filmu, který vzniká v jeho Ateliéru Podolský. Zábavně – vzdělávací formou seznámil žáky s principy animovaného filmu a na skutečných postavičkách z večerníčků názorně ukázal výrobu loutky. Vysvětlil žákům základní pojmy, co je literární předloha a propojení příběhu s knihou, přípravy scénáře, nebo způsob animace s filmovou loutkou. Zajímavostí je, že na 1 sekundu animovaného filmu, je potřeba až 25 snímků. Za jeden den zhotoví kolem 250 snímků, což je 10 sekund filmu. Takže, třeba jeden díl Krysáků se natáčel asi celý měsíc. Děti se mohly na závěr podívat na vlastní filmové loutky Krysáků, kostýmy postaviček, filmové dekorace, nebo rekvizity a vlastní scénu pro tvorbu příběhu o Krysácích. Některé děti si donesly své knihy „Krysáci“ a tak po závěrečné volné diskuzi se jim pan Podolský ochotně podepsal na památku na tuto zajímavou a poutavou besedu.

Návštěva Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou

Dne 23. září žáci školy navštívili zážitkový dětský park v přírodě v Chlumci nad Cidlinou, který nese název Fajnpark. Fajnpark je novým konceptem zábavního parku, který Vám přináší mnoho originálních atrakcí a zajímavých akcí. Žáci navštívili zookoutek a zvířátkov, mohli si vyzkoušet vodní a vzduchová děla, nebo při návštěvě „Hopsálkova“ vyzkoušet trampolíny, šikmé trampolíny, skákací polštáře, nebo „hopsaarénu“. Spousta prvků a atrakcí nabízela širokou škálu využití. Bohužel čas byl neúprosný a tak 4 hodinová návštěva všem rychle utekla. Naštěstí počasí této zábavě velmi přálo a tak si děti všeho do sytosti užily. Zažily fakt skvělou a fajn zábavu, na kterou budou dlouho vzpomínat. Takže co víc si přát.

Školní rok 2016/2017

Žáci ZŠ Bohousová navštívili Vysoké Tatry

Díky projektu eTwinning z loňského roku mohla naše škola realizovat osobní setkání žáků naší školy s žáky slovenské základní školy Vyšné Hágy, se kterými si zatím dopisovali. Pobyt se realizoval v rozsahu čtyř dní od 16. do 19. května. Ubytovaní jsme byli v areálu Aplend Velký Slavkov, poblíž Starého Smokovce, ve čtyřech krásných domečcích s kuchyní, pokojem, sociálním zařízením a dvěma ložnicemi. Pod vrcholky Vysokých Tater nás za 4,5 hodiny přepravil rychlostní vlak SC Pendolino do města Poprad. Po Vysokých Tatrách jsme se přepravovali místní dopravou, úzkokolejkou TEŽ „električkou“. Po ubytování jsme se vydali do Starého Smokovce, kde si děti v suvenýrech zakoupily různé upomínkové předměty pro rodiče, prarodiče, nebo sourozence. Druhý den jsme jeli navštívit naše slovenské kamarády do školy ve Vyšných Hágoch. Nejprve se děti vzájemně představily, vyslechly si přednášku o Vysokých Tatrách v podání paní ředitelky Beaty Evansové a následně vystoupily s kulturním pásmem písní a hry na flétnu. Po obědě, kde poznaly, jak chutnají pravé slovenské halušky s bryndzou, si společně zasportovaly na hřišti u školy a také se na památku vyfotily. Odpoledne jsme navštívili svět triků a iluzí v Tricklandii ve Starém Smokovci, kde si děti pořídily úžasné záběry a mnoho fotografií v prostorovém světě 3D. Třetí den nás čekala 8 kilometrová túra po hřebeni Vysokých Tater. Nejprve jsme vyjeli kabinkovou lanovkou z Tatranské Lomnice na Skalnaté Pleso, kde jsme mohli spatřit zbytky sněhu. Po občerstvení jsme se vydali po Tatranské magistrále, která nás kolem velkých vodopádů zavedla až na Hrebienok, kde se děti fotily s medvědem (ovšem kamenným). Pozemní lanová dráha nás dopravila zpět do Starého Smokovce, kde jsme v Kolibě Kamzík doplnili energii v podobě „pozdního oběda“. Poslední večer si děti uspořádaly v domečcích „rozlučkovou párty“ a naposledy se prošly po nádherném ubytovacím areálu. Ráno jsme po snídani sbalili veškeré věci a vydali se „električkou“ na Štrbské Pleso. Po cestě k nám přistoupili žáci ZŠ Vyšné Hágy a absolvovali s námi rozlučkovou túru kolem Štrbského Plesa. Děti si pořídily poslední krásné fotografie a pak se rozloučily se svými slovenskými kamarády. Následně nás zavezla „zubačka“ do Štrby, kde jsme plni dojmů a lehce unaveni, nasedly do SC Pendolina, který nás za 4,5 hodiny dovezl do České Třebové. Tam už na své děti čekali rodiče, které si je po vřelém přivítání odvezli do svých domovů. Čtyřdenní pobyt se všem moc líbil, ještě dlouho si o něm povídali a u pořízených fotografií krásně vzpomínali. Velké poděkování patří také sponzorům pobytu: ŽPSV Litice nad Orlicí, společnosti Podchlumí a.s., panu kronikáři Jiřímu Matyášovi, panu Janu Kolibačovi, panu Jiřímu Valachovi a panu Luďku Andršovi. Díky nim měli žáci pobyt cenově dostupný a mohli jsme tento projekt v zahraničí bez problémů realizovat.

Žáci školy ve 3D světě a programu „Úžasný oceán“

Týden po přednášce o první pomoci k nám zavítal 22. března pan Ješina s výukovým programem „Svět 3D promítání“, který se uskutečnil v kulturním sále Fontána Záchlumí. Tohoto programu se účastnily i spřátelené MŠ Záchlumí a Hejnice a také žáci ze ZŠ Rybná nad Zdobnicí. Děti poznaly tajemství prostorového vnímání obrazu a virtuální reality formou zážitkového programu, doplněném promítáním krátkého filmu ve 3D „Úžasný oceán“, kde se staly součástí prostorů pod hladinou oceánu a podmořští živočichové nám byli opravdu nablízku. Pro děti to byl velmi zajímavý a přínosný zážitek z tohoto světa.

Člen ČČK a posádky „Rychlé zdravotnické pomoci“ ve škole

Měsíc březen patřil dvěma výukovým programům rozdílného charakteru. Ve středu 15. března nás navštívil člen českého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Žáci se seznámili s pracovní náplní zdravotního záchranáře a člena posádky RZP (rychlá zdravotnická pomoc), zásadami první pomoci, jak se zachovat při tísňovém volání, nebo prováděním umělého dýchaní z úst do úst na testovací figuríně. Na závěr se mohli žáci zeptat v diskuzi na to, co je zajímá k tomuto probíranému tématu.

Žáci přebírali pololetní vysvědčení ve 100 let staré třídě

Na žáky školy čekalo před ukončením 1. pololetí překvapení, které bylo spojeno s předáváním pololetního vysvědčení. Před pololetními prázdninami jsme 2. února navštívili Muzeum řemesel v Letohradu. Nejprve se žáci seznámili s expozicí řemesel ve třech patrech sýpky. Mohli poznat, jak se vyrábělo mýdlo, paruky, klobouky, nebo jak pracoval hodinář, sedlář, holič, cukrář, pekař, mlynář a další živnosti, zkrátka řemesla stará přes 100 let. Také nahlédli, jak vypadala dříve četnická stanice, výdejna jízdenek na vlakovém nádraží, mlýnice, nebo styl vesnické hospody. Po prohlídce expozice řemesel na ně čekal hlavní program ve 100 let staré školní třídě. Po úvodu a krátkém povídání o dřívější škole a jejími zvyky, čekala žáky samostatná práce s připravenými pracovními listy. Děti plnily připravené úkoly, mohly si vyzkoušet některé dobové tresty, např. sedět v „oslovské lavici“, nasadit si masku oslí hlavy, klečet na polínkách nebo kamenech. Děti také skládaly na magnetické tabuli obrázky, které se dříve používaly při výuce, nebo si zkusily vyplnit čtyřsměrku a mnoho dalšího. Po ukončení výukového programu předaly třídní učitelky slavnostně svým žákům vysvědčení za 1. pololetí. Každý žák byl také na památku vyfotografován profesionální fotografkou paní Šimkovou. Pamětné fotografie v retro stylu obdrželi žáci zdarma, jako dárek školy.

Kulturní akce naší školy

Za účasti našich žáků proběhli i dvě kulturní akce, které připravila paní vychovatelka Miroslava Dvořáková s pomocí ostatních vyučujících. 26. listopadu účinkovali při rozsvícení vánočního stromu u Fontány a 13. prosince na obecní vánoční besídce ve Fontáně. Obě kulturní akce se jim velmi povedly, předvedli své nacvičené pásma písniček a hraných scének. Velký dík patří také lidem, kteří se na těchto akcích podíleli. Už jen proto, že moc dobře vím, jak se žáci na besídku poctivě připravovali, nacvičovali, každý den pilovali a že to není jednoduchá práce, musím jako vedení školy plně souhlasit a podpořit výše zmíněný článek paní vychovatelky Miroslavy Dvořákové „K zamyšlení…“, který vyšel ve zpravodaji. Všichni účinkující podali nadstandardní výkony, aby potěšili přítomné diváky. Někteří z nich se však věnovali jiným aktivitám a myslím, že ani nevědí, jaká představení na besídce byla a že byla nádherná. A že jim také unikla krásná slova vánočního přání paní Nadi Křenové.

Čertovské hry ve škole

Začátkem prosince proběhli ve škole „Čertovské hry“, kde žáci plněním zadaných a zajímavých úkolů a rébusů získávali žetony „čerťáky“, za které si mohli koupit v čertovském obchodě sladkosti a další věci. Jako průvodci této akce byli opravdoví a velmi povedení čerti, hodný anděl a milý Mikuláš.

Předškoláci ve škole a akce „Škola nanečisto“

10. listopadu se do naší školy přišli podívat předškoláci z Mateřské školy Záchlumí, kde si mohli prohlédnout společné prostory budovy a také nahlédli do učeben, kde spatřili své starší kamarády, nebo sourozence. Na závěr si mohli ve školní družině prohlédnout hezké obrázkové knihy a encyklopedie. Na to navázala akce „školákem nanečisto“, která proběhla dne 8. prosince. Takový název měla akce, kterou připravila naše Základní škola Bohousová v předvánočním čase pro budoucí školáky – prvňáky. Hlavní cíl akce bylo, aby se předškolák seznámil s prostředím školy ještě dříve, než půjde k zápisu a odboural tak případnou nejistou a obavu ze školního prostředí při samotném zápisu do 1. ročníku. Akce měla velký ohlas a účast 9 předškoláků dává smysluplnost jejímu pokračování, jako tradici. Děti se seznámily s budoucími kamarády, svými pedagogy a hlavně zahrály si na školáky. V doprovodu rodičů si vyzkoušely, jak to ve škole chodí, formou hry splnily první jednoduché úkoly a poznaly práci na interaktivní tabuli. Předškoláci také obdrželi za splněné úkoly drobné dárky a rodiče dárkovou tašku, tužku a magnetku s logem školy.

Přednáška „Bezpečně internetem“

Koncem října absolvovali ve škole žáci 3. – 5. ročníku výchovně vzdělávací přednášku „Bezpečně internetem“, která byla pro ně velmi poučná a zajímavá. Dozvěděli se jaké nástrahy a situace na ně mohou čekat, pokud se zapojují aktivně do sociálních sítí, které jsou v dnešní době dosti ošemetné. Vše uváděl a žákům přiblížil různé situace velmi fundovaný a znalý průvodce s velmi zajímavým a citlivým výkladem. Na závěr proběhla menší diskuze a žáci mohli položit několik otázek.

Naši žáci navštívili divadelní představení

V měsících říjnu a listopadu se žáci naší školy zúčastnili tří divadelních představení v Žamberku a Vamberku. Pohádky „O šípkové růžence“, „A do třetice všeho dobrého…“ a představení „Vánoční hvězda“ se dětem velmi líbili.

Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ Bohousová

Každý rok dobu prázdnin využíváme k modernizaci prostor a zvelebování prostředí naší školy. Letos se nám podařilo modernizovat šatny a zázemí školní výdejny, instalovat sprchový kout a nové šatní sestavy na chodby školy. Třešničkou na dortu je však vybudování moderní pergoly, která poslouží dětem při trávení volného času ve školní družině a také jako druhá venkovní učebna. A pak už kalendář odkryl den „1. září“ a v naší škole se sešli v I. třídě všichni žáci a učitelé k slavnostnímu zahájení školního roku. V tento slavnostní den zavítal do školy také pan starosta Falta. Obzvlášť slavnostní byl tento den pro 10 dětí, které se staly našimi novými prvňáčky. Nové žáčky a také jejich rodiče, prarodiče a blízké přivítala třídní učitelka Radka Dvořáková a ředitel školy Petr Skulbaševský. Dětem jsme předali dárkové balíčky se školními potřebami v hodnotě 500 Kč, na kterém se finančně podílela škola a Obec Záchlumí a svačinové boxy s překvapením od společnosti „Ovoce do škol“. Pak jsme všem dětem popřáli mnoho úspěchů ve škole, aby poznaly nové kamarády a zažily spoustu pěkných chvil při školních akcích. Rodičům velkou kopu trpělivosti a mnoho sil při práci s dětmi. Starší žáci si připravili pro své nové kamarády hudební pásmo pod vedením paní vychovatelky Miroslavy Dvořákové. Snad už tradiční také je, že každým rokem počet žáků v naší škole přibývá, letos je to však nadstandardně.

Zážitkový výlet na Dolní Moravu  

Aby ten začátek školního roku byl pro žáky zajímavý, připravili jsme pro ně na 14. září zážitkový a poznávací program v podobě výletu do Mamutíkova vodního parku (prví vodní park svého druhu v ČR) a Lesního zážitkového parku na Dolní Moravě. Žáci mohli poznat, že voda je základním prvkem k hraní, experimentování a získávání zkušeností o přírodě a jejích zákonitostech a to díky soustavě potůčků, říček, stavidel a mlýnských kol. Tyto interaktivní prvky mohli sami regulovat, vyzkoušet či roztočit. Mohli si vyzkoušet houpací síť XXL, lanové žebříky, závěsné chodníky, nebo se neztratit v bludišti. Ti odvážní vylezli po lanovém mostě do nejvyššího domečku, odkud se svezli obřím tobogánem. K odpočinku po celém dni plném her a zážitků jim posloužily závěsné sítě a malé i velké houpačky.

Květnové školní výlety (školní rok 2015/2016)

V měsíci květnu se konaly školní výlety. Nejprve proběhl sportovní den, kdy žáci 1. – 3. ročníku absolvovali pěší výlet v okolí školy a velmi statečně ušli 7 kilometrů. Žáci 4. a 5. ročníku vyjeli na kolách v rámci cyklovýletu ve směru Fitmin, Žamberk a po cyklostezce do Letohradu, kde se občerstvili v místní cukrárně. Po nabrání sil se vrátili trochu jinou trasou zpět ke škole. Statečně ujeli 34 kilometrů. Obě skupiny se sešly u školy a jako odměnu si opekly buřty a případně pečivo. Výlety se jim tak moc líbili, že projevili zájem vyrazit ještě jednou. Následující výlet nás zavedl do Moravského krasu, kde jsme navštívili Punkevní jeskyni, propast Macocochu a během velmi zajímavé a atraktivní prohlídky zpestřili výlet projížďkou na lodičkách po řece Punkvě. Poslední výlet byl zaměřen jako výukový v rámci programu „Na den farmářem“ na statku v Licibořicích. Tady žáci poznali hospodářská zvířata, mechaniku a farmářské činnosti běžného dne nezbytné pro zdárné fungování hospodářské farmy. Z těchto výletů si odnesli mnoho poznatků i zážitků.

Přírodovědná soutěž v České Třebové

Žákyně školy se 11. května 2016 zúčastnily přírodovědné soutěže pro žáky 1. stupně ZŠ v České Třebové, kde poznávaly přírodniny, minerály, živočichy a rostliny. Vedly si velmi zdatně a obsadily velmi slušná místa v rámci okresu. Nejlépe dopadly Karolína Valachová na 6. místě, Katka Kašková obsadila 10. místo, Lucie Prachařová 12. místo a Anežka Sládková 13. místo.

Školní akce v měsíci dubnu 2016

Měsíc duben patřil zdraví a sportu. V rámci projektu „Ovoce do škol“ nám přivezli doplňkový program „Ovocný koš“ se spoustou druhů ovoce, jak tuzemského, tak i exotického. Všichni žáci dostali v rámci stravování ovocnou misku se směsí tohoto ovoce.  Závěr měsíce patřil návštěvě dětského dopravního hřiště v Žamberku, kde se žáci učili základním silničním pravidlům, bezpečné jízdě na kole a výukovému programu s testem. Tato akce proběhla ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Animo Žamberk. Žáci školy se také podíleli na úklidu obce v rámci „Dne Země“.

„Psí spřežení“ v Areálu Snů SDH Bohousová

Koncem března 2016 zorganizovala naše škola výchovně vzdělávací akci „Psí spřežení“, která se uskutečnila v Areálu Snů SDH Bohousová. Proběhly ukázky se smečkou tažných psů, instruktoři dětem prozradili pravidla psí smečky a jejich výcvik. Děti se mohly se psy pomazlit, napojit je a nakonec i svézt na kolečkové káře. Pozvány byly také děti z Mateřské školy Záchlumí. Většina předškoláků také využila možnost svést se na káře tažené psí smečkou.

Plavecký výcvik a lekce bruslení 2016

V měsíci lednu a únoru se žáci účastnili plaveckého výcviku. Všichni žáci s nadšením splnili podmínky, aby obdrželi „mokrá vysvědčení“ v podobě kapra, úhoře, žraloka, nebo delfína. Ty obdržely na poslední 10. lekci, kterou si ještě zpestřili jízdou na tobogánu. Dalším zpestřením byli dvě lekce bruslení na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou, kde si žáci vyzkoušeli techniku bruslení a zjistili, že se od loňského roku zlepšili.

„Škola nanečisto“, aneb kdopak by se školy bál

 Takový název měla akce, kterou připravila naše Základní škola Bohousová v předvánočním čase pro budoucí školáky – prvňáky. Hlavní cíl akce „Školákem nanečisto“ bylo, aby se předškolák seznámil s prostředím školy ještě dříve, než půjde k zápisu a odboural tak případnou nejistou a obavu ze školního prostředí při samotném zápisu do 1. ročníku. Akce měla velký ohlas a účast 12 předškoláků dává smysluplnost jejímu pokračování, jako tradici. Děti se seznámily s budoucími kamarády, svými pedagogy a hlavně zahrály si na školáky. V doprovodu rodičů si vyzkoušely, jak to ve škole chodí, formou hry splnily první jednoduché úkoly a poznaly práci na interaktivní tabuli. Hlavním cílem naší školy je nabídnout kvalitní vzdělávání s individuálním přístupem (pro žáky nadané i se specifickými vzdělávacími potřebami) a zejména pestrou nabídku školních i mimoškolních aktivit. Ukázat tak, že i obecní škola dokáže konkurovat velkým městským školám, získat si děti, nebo vytvořit školu bez kompromisů, jakou ji všichni chceme za velké podpory zřizovatele Obce Záchlumí. A hlavně, že státní školy mají stabilní a velký význam a dokáží kvalitně připravit děti do života i bez podpory úspěšných firem. A to my u nás chceme.

Zajímavé akce školy ve školním roce 2014/2015

Všichni žáci se velmi úspěšně účastnili plavecké výuky, která probíhala v bazénu v Ústí nad Orlicí a kurzů bruslení, které probíhaly na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou. V rámci nácviku bezpečné jízdy na kole, jsme navštívili dopravní hřiště v Žamberku. S chutí se zapojili děti do akce „Úklid obce“, která byla spojena se svátkem „Den Země“. Velký úspěch sklidily žákyně na okresním kole přírodovědné soutěže v České Třebové, když se A. Sládková umístila na 4. místě a K. Valachová na 9. místě. Podojit kozu a vyrobit si vlastní sýr mohli žáci díky školnímu výletu na kozí farmu v Lozicích s názvem „Cesta sýra“. Nevšední zážitek čekal na žáky při návštěvě manželů Podolských, kteří v sále Fontány pro ně připravili poutavou přednášku o papoušcích s jejich unikátní ukázkou. Den Dětí strávili žáci školy turistickou vycházkou po blízkém okolí ukončenou opékáním uzeniny na pozemku u školy. V polovině června se žáci zúčastnili třídenního pobytu v přírodě v Neratově. Všichni si akci náramně chválili a vzpomínali na ni ještě velmi dlouho. Užili si návštěvu pevnosti Hanička, pěšího pochodu do Neratova, společenských a zážitkových her, opékání buřtů, zpívání u táboráku, nebo her se skauty. Všichni se zpět domů vrátili pěkně unaveni.