Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Duben 29, 2024 1:13 pm publikoval

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí

Bohousová 73, 561 86 Záchlumí

Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz

 

 

Č. j.:    ZS/22/2024/RE

 

Datum: 16. 4. 2024

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku

2024/2025

 

Škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí rozhodla dne 21. 4. 2022 prostřednictvím ředitele školy v souladu s ustanovením § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole Bohousová, okres Ústí nad Orlicí od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo přidělené uchazeči u zápisu Výsledek přijímacího řízení
1/2023 přijat – (a)
2/2023 přijat – (a)
3/2023 přijat – (a)
4/2023 přijat – (a)
5/2023 přijat – (a)
6/2023 přijat – (a)

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

ředitel školy

Zařazeno v kategorii:

Tento přispěvek napsal skola