Projekty školy

Aby si mohla škola dovolit různé druhy potřeb, splnit nastavené cíle, nakoupit výukové programy, nebo sportovní potřeby, realizovat školní projekty a projektové dny, nebo hradit výukové programy žákům a vzdělávací semináře pedagogům a přitom šetřit provozní rozpočet, je nutné využívat nabídek financování z rozvojových programů, státních a evropských fondů a dotací, nebo krajských projektů pro vzdělávání a sportovní činnost škol, spolků a sportovních klubů. Naše škola je zapojena do mnohých projektů, které jsou realizované a využívané ve vzdělávání, projektových dnech školy, zdravém způsobu života, nebo sportovních činnostech školy. Tyto školní činnosti tak nezatěžují provozní rozpočet od zřizovatele školy. Školní projekty jsou uskutečňované v časových obdobích na jeden, nebo dva roky, kdy se využívají finance z dotačních programů.

ŠKOLNÍ PROJEKTY  

Evropský dotační program „pro místní a regionální rozvoj“ – Odborná učebna a bezbariérovost v ZŠ Bohousová

Úspěšný projekt v částce 1 580 tisíc korun na vybudování moderní odborné učebny v ZŠ Bohousová a zajištění bezbariérovosti v celé budově školy (nájezd u hlavního vchodu, plošinový výtah a bezbariérové WC). Projekt byl vyhotoven a realizován ve spolupráci s MAS Orlicko přes IROP záměry.

Šablony II. – ZŠ Bohousová – zjednodušený projekt 2019

Tento projekt bude realizován v období dvou let v rozmezí 2019 – 2021 a výše dotace je 318 tisíc korun. Projekt se bude využívat v oblastech (šablonách): asistent pedagoga – personální podpora ZŠ, projektové dny mimo školu a ve škole – školní poznávací výlety a vzdělávací programy, klub pro žáky ZŠ – klub deskových her ve školním klubu, vzdělávací programy a semináře pro pedagogy – Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Podpora výuky plavání v základních školách – projekt MŠMT ČR

Tento projekt ministerstva školství podporuje plaveckou výuku žáků školy možností uhradit jim dopravu na plavecký výcvik. Týká se to škol, které na plavecký výcvik musí dojíždět autobusovou dopravou, tedy nemají v místě školy plavecký bazén. Doprava se hradí podle počtu ujetých kilometrů na plavecký bazén, tedy v plné výši této dopravy.

Krajský dotační projekt – Projekt B3 – podpora sportu pro všechny

Tento program vyhlašuje Pardubický kraj v různých činnostech a sportovních činnostech škol, spolků, nebo sportovních klubů. Projekt B3 je využíván pro sportovní činnost školních sportovních klubů na období jednoho roku. Výše dotace bývá 10 tisíc korun. Finance jsou využívány na zakoupení sportovních potřeb pro zájmový sportovní kroužek školy a pořádání sportovních turnajů a soutěží ve florbalu, vybíjené a atletice, které škola pořádá.