Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 – (případný náhradní termín)

Leden 15, 2019 8:11 am publikoval

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 na den 11. dubna 2019 (čtvrtek). Zápis bude probíhat od 15 do 17 hodin v budově Základní školy Bohousová v I. třídě.

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2013. Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2013. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky. O odklad o jeden školní rok musí požádat zákonný zástupce dítěte nejpozději do 31. 5. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitel školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a dotazník pro rodiče (součástí osobní pozvánky).

Další informace a náležitosti na osobních pozvánkách.

                                                                                                                                                                                     

Mgr. Bc. Petr Skulbaševský, ředitel školy

 

Doplnění: Ředitel školy sděluje, že všichni Ti, kteří se s dětmi, jimž má v září 2019 začít povinná školní docházka, nemohou zúčastnit řádného termínu zápisu (11. dubna – čtvrtek) z různých důvodů (služební cesta, plánovaná dovolená, nemoc aj.), mohou využít náhradní termín, jenž se uskuteční v ZŠ Bohousová (I. třída) dne 23. dubna (úterý) 2019 od 15,00 do 16,00 hod. Toto případně oznamte na tel.: 736 442 058, Mgr. Bc. Petr Skulbaševský.

Zařazeno v kategorii:

Tento přispěvek napsal skola