Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2015/2016

Prosinec 25, 2014 11:47 pm publikoval

Pozor! Změna termínu zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2015/2016. Původní termín 20. ledna 2015 se mění na 10. února 2015.

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji zápis do prvního ročníku pro školní rok 2015/2016 na den 10. února 2015. Zápis bude probíhat v budově Základní školy Bohousová v I. třídě.

Povinná školní docházka ve školním roce 2015/2016 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2009. Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky. O odklad o jeden školní rok musí požádat zákonný zástupce dítěte nejpozději do 31. 5. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitel školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a dotazník pro rodiče (součástí osobní pozvánky).

Další informace a náležitosti na osobních pozvánkách.

Petr Skulbaševský, ředitel školy

 

Zařazeno v kategorii:

Tento přispěvek napsal skola