Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Březen 12, 2020 11:55 am publikoval

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 na den 16. dubna 2020 (čtvrtek). Zápis bude probíhat od 15 do 17 hodin v budově Základní školy Bohousová v I. třídě.

Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014. Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky. O odklad o jeden školní rok musí požádat zákonný zástupce dítěte nejpozději do 31. 5. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitel školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a dotazník pro rodiče (součástí osobní pozvánky).

Další informace a náležitosti na osobních pozvánkách.

                                                                                                                                                                                     

Mgr. Bc. Petr Skulbaševský, ředitel školy

Zařazeno v kategorii:

Tento přispěvek napsal skola