Volby do školské rady – od 10. prosince 2021 je nové složení školské rady

Prosinec 13, 2021 11:09 am publikoval

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), proběhly v ZŠ Bohousová volby do školské rady ve dnech 6. – 9. prosince 2021. Starosta obce Záchlumí jmenoval zástupce obce paní Jitku Pražákovou. Za pedagogické pracovníky školy byla jednohlasně zvolena Mgr. Andrea Bárnetová, současná třídní učitelka 3. a 4. ročníku. Zákonné zástupce žáků školy bude zastupovat pan Mgr. Jiří Huf, který obdržel 14 hlasů, druhý kandidát paní Mgr. Bc. Lucie Vávrová obdržela 7 hlasů.

Školská rada pro období 2021 – 2024 bude ve složení: Jitka Pražáková, Mgr. Andrea Bárnetová a Mgr. Jiří Huf. Předsedu školské rady zvolí zástupci na první schůzce nové školské rady během měsíce ledna 2022.

Mgr. Bc. Petr Skulbaševský, ředitel školy

Zařazeno v kategorii:

Tento přispěvek napsal skola