Návrat dětí do škol k 12. dubnu 2021 – pokyny

Duben 15, 2021 4:14 pm publikoval
Děti v ZŠ Bohousová nastupují do školy v pondělí dne 12. dubna 2021 a to všichni (1. – 5. ročník) – jsme škola do 75 žáků. Rozvrh hodin platí v plné míře – tělesná výchova se bude konat 1 hodinu týdně na venkovních prostorách v rámci protažení a pohybových her. Školní družina je v běžném provozu – tedy od 6,15 do 8,00 a od 11,45 do 16,15. Stravování bude probíhat v běžném provozu po určených skupinách tříd podle plánu odběru obědů.
Dle pokynů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví mají žáci nosit v prostorách budovy školy chirurgické roušky – výjimku mají žáci při konzumaci ve školní jídelně a žáci s autistickým spektrem PAS. Zatím není povolen zpěv v rámci hudební výchovy a také školní výlety nebo pobyty v přírodě. Během května by se měly tyto akce povolovat a vracet.
Zásadní informace k testování. Věřte, že jsem v rámci Vašeho pohodlí a klidu chtěl nechat děti testovat ve Vašem domácím prostředí (neděle, středa). Po konzultaci s pracovníky hygieny a manuálu MŠMT a MzD ohledně testování, toto ovšem není bohužel umožněno (i když se asi všichni tomu divíme). Je mi to velmi líto, chtěl jsem Vám vyjít vstříc. Takže se děti mají testovat při vstupu do školy antigenními testy LEPO (pondělí, čtvrtek) – odběr tyčinkou s vatou 2 cm v obou nosních dírkách – vyhodnocení testu do 15 minut. Jsou to „samotestovací“ sady, kde si odběr může provést dítě samo. Pokud rodič doloží povolení, může mu tento odběr provést pracovník školy při příchodu do školy. S žáky 1. a 2. ročníku může přijít ráno do školy zákonný zástupce. Testovat se nemusí děti, které prodělaly onemocnění Covid-19 a jsou ještě v ochranné době 90 dní – v tomto případě doložit potvrzení o skončení ochranné doby 90 dní přímo k rukám ředitele školy. Věřte mi, že je kolem návratu dětí opravdu spousty manuálů, úkonů, administrace a množství pokynů. To vše je velká zátěž na provoz školy a organizování výuky. Jediné co mohu, si o tom myslet své!
Zákonný zástupce má právo s testováním nesouhlasit. V tomto případě podle pokynů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví, žák který nebude testován, se nemůže účastnit běžné prezenční výuky přímo ve škole, bude považován jako nepřítomný (jako třeba při onemocnění) – bude mu vedena absence. Podle pokynů MŠMT škola nemá povinnost chybějícího žáka vzdělávat distančně (online výuka). Naše škola ovšem vždy ráda pomůže a velice ochotně k tomu přistoupí. Po dohodě se svými vyučujícími bychom určitě online výuku v tomto případě rádi poskytli.
Věřím, že tento režim a opravdu vysoké nároky návratu dětí do škol společnými silami zvládneme a co nejdříve se vše vrátí do běžného režimu. Tento způsob návratu dětí do škol mi není vůbec příjemný, ale uděláme vše pro to, aby se vše zvládlo v pohodě a klidu. Náš kolektiv Vám bude vždy nápomocen a připraven řešit aktuální prosby a požadavky.
Přeji klidné dny a pevné zdraví. Petr Skulbaševský, ZŠ Bohousová.

Zařazeno v kategorii:

Tento přispěvek napsal skola