Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Březen 17, 2021 1:31 pm publikoval

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

V souladu s mimořádným opatřením vlády ČR k ochraně obyvatelstva a v souladu s pokyny a opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, proběhne zápis v naší škole netradičně a tímto způsobem:

Zápis do 1. ročníku proběhne bez přítomnosti dítěte ve škole, bez motivační části zápisu a tedy pouze formální částí (vyřízení dokumentace k zápisu do 1. ročníku)

Přihlášky ke vzdělávání, popř. žádost o odklad si můžete stáhnout na webových stránkách školy nebo si je po domluvě můžete vyzvednout přímo ve škole za dodržení hygienických pravidel.

Přihlášky či žádosti vyplňte a doručte v termínu od 1. dubna 2021 do 23. dubna 2021 do základní školy.

Možnosti doručení:

  • datovou schránkou nebo emailem,
  • osobně do schránky školy,
  • osobně v kanceláři školy po telefonické domluvě a za dodržení hygienických pravidel v čase od 8,30 do 15,00

 

Rozhodnutí o přijetí  bude vydáno nejpozději 26. dubna 2021 a zveřejněno způsobem obvyklým – na webových stránkách školy, na vývěskách.

Rozhodnutí o nepřijetí či odkladu bude vydáno nejpozději 26. dubna 2021 a odesláno zákonným zástupcům.

 

Petr Skulbaševský, ředitel školy

Zařazeno v kategorii:

Tento přispěvek napsal skola